Akkerbouw

Nieuws 1 reactie

Snel extra bodemleven bij meer organische stof

Driebergen – Het bodemleven stijgt al na twee jaar als extra organische stof wordt aangevoerd. Het gehalte aan organische stof gaat langzamer omhoog.

Dat blijkt uit een driejarig project van het Louis Bolk Instituut en onderzoeksbureau HLB. De resultaten van het project Beter Boeren met Biodiversiteit in Drenthe worden morgen gepresenteerd. Aan het project deden twintig akkerbouwers mee, zegt projectleider Marleen Zanen. “Belangrijkste doel was kennisuitwisseling over bodemkwaliteit en biodiversiteit.”

Iedere akkerbouwer had één perceel waar hij op een deel extra organische stof aanvoerde door stro te hakselen, een groenbemester te telen of door compost of mest uit te rijden. Op het andere deel van het perceel wijzigde de bedrijfsvoering niet.

Zanen ziet dat de bacteriebiomassa al na twee jaar stijgt. “Negen akkerbouwers brachten extra veel organische stof in de bodem. Daar was de bacteriebiomassa 10 tot 25 microgram koolstof per gram droge grond voor het project begon. Al na twee jaar zaten acht van de negen bedrijven op 15 tot 35 microgram. De stijging varieerde van 9 tot 144 procent. Dat is erg snel. Het organische stof gehalte steeg enkele tienden van procenten. Het duurt langer om dat echt te laten stijgen.”

De boeren zagen na twee jaar al veranderingen, zegt Zanen. “De gewassen stonden er beter voor daar waar extra organische stof was opgebracht. Vooral bij droogte was dat goed te zien.”

Er zijn ook profielkuilen gegraven op een demonstratieperceel van het HLB. Een maximale aanvoer van organische stof wordt daar sinds 2008 vergeleken met een minimale aanvoer. Zanen: “De gewassen met extra organische stof hadden een intensievere en diepere beworteling. Dat leidt tot hogere opbrengsten. Voldoende organische stofaanvoer wordt wel een steeds grotere uitdaging bij de huidige regels.”

Het project eindigt dit jaar. Twee akkerbouwers zijn een praktijknetwerk gestart om het een vervolg te geven.

Eén reactie

  • evert.driezen1

    Goed gedaan Marleen! topmeid die alles tot op de 'bodem'uitzoekt ;)

Of registreer je om te kunnen reageren.