Akkerbouw

Nieuws 3 reacties

Plantentelers zoeken alternatief voor mestwet

Vredepeel - Plantentelers in het zuidoostelijk teeltgebied zoeken naar oplossingen om de beoogde aangescherpte mestregels voor hun teeltgebied het hoofd te bieden, maar komen er nog niet uit.

Staatssecretaris Sharon Dijksma maakte vorige week bekend dat wat haar betreft in 2015 de stikstofnorm voor uitspoelingsgevoelige gewassen met 20 procent wordt verlaagd op de zuidelijke zand- en lössgrond.

Eventuele oplossingen zijn echter allemaal lange termijnoplossingen. Janjo de Haan, projectleider en onderzoeker bodem, water en bemesting bij Praktijkonderzoek Plant en Omgeving (PPO), noemt enkele opties. “De teelt op waterbakken is duur, maar biedt wellicht perspectief.” Extensiever telen is een manier om het nitraatgehalte terug te brengen. “Ook dat is niet van vandaag op morgen geregeld. Bovendien kost extensiever telen geld. Maar met deze gebruiksnormen wordt het min of meer wel afgedwongen.” De derde optie is aandacht voor bodemvruchtbaarheid, waardoor minder stikstof nodig is. “De belemmerende wetgeving bemoeilijkt dat, terwijl de gebruiksnorm al wel op korte termijn sterk wordt beperkt. Investeren in bodemvruchtbaarheid is wel een manier om op de lange termijn de 50 milligram per liter te halen en te besparen op stikstof.”

Hij acht de kans op succes van het voorgestelde beleid sowieso niet groot. “Collega’s hebben berekend dat met deze korting de 50 milligram per liter niet wordt gehaald. Het is vooral zo dat de bedrijfsvoering van de betreffende groentetelers onmogelijk wordt gemaakt.”

De gestelde verscherpte maatregelen ten aanzien van stikstof en fosfaat zijn volgens Marc Kroonen, bedrijfsleider op PPO-proefboerderij Vredepeel, kostprijsverhogend en opbrengstverlagend. “20 procent minder stikstof betekent bedrijfsbreed ruim 10 procent minder opbrengst. Je laat kwantiteit en kwaliteit liggen. Aan de ander kant krijg je hogere kosten door de aankoop kunstmest. En we zitten al op een lage gebruiksnorm. Dit is heel zorgelijk.”

Groenteteler Gerard Kouwenberg vindt dat deze plannen geen doorgang moeten vinden. “We kunnen niet ergens anders gaan telen, dat is te duur. Dan prijzen we onszelf uit de markt. Met deze plannen winnen ze een klein beetje op gebied van milieu, maar raken ze iedereen in de portemonnee. Om voor derogatie in aanmerking te kunnen komen is dit noodzakelijk. Dat is goed voor de veeboeren, maar plantentelers wordt de nek omgedraaid.”

Laatste reacties

  • Wouter

    Moeten we gras leren eten als groente, dat mag nog bemest worden :(

  • burgt

    door lage gift zijn de gewassen ook eerder vatbaar voor allerlei gebrekziekte moet er weer meer gespoten worden beginnen ze daar weer over .weer hogere kosten evenzo met het duurder worden van de brandstof .hebben ze dan echt niet in de gaten dat de landbouw de economie nu mede draaiend houd of valt het weer onder de categorie boertje [weg] pesten.

  • somporn

    Stel dierlijke mest gelijk aan kunstmest.

Of registreer je om te kunnen reageren.