Akkerbouw

Nieuws

Nieuwe werkwijze voor survey naar schadelijke organismen in zetmeelaardappelen

Emmeloord - De NAK is gestart met de survey 2013 in zetmeelaardappelen en volgt daarbij een nieuwe werkwijze. Tijdens de survey wordt een monster genomen van partijen zetmeelaardappelen voor onderzoek op de bruin- en ringrotbacterie. Tevens wordt de partij visueel beoordeeld op de aanwezigheid van symptomen van de schimmel wratziekte.

Nieuw in de aanpak van 2013 is dat de monstername en de visuele beoordeling plaatsvindt bij de teler. In voorgaande jaren vond de bemonstering en de inspectie bij de fabriekslocaties van Avebe plaats.

In totaal worden 350 ad random geselecteerd partijen bemonsterd en geïnspecteerd. Dit vindt plaats in de periode 1 september tot 1 november.

De NAK voert de survey uit in opdracht van de NVWA. De survey maakt deel uit van het programma Fytobewaking van de NVWA. De survey naar bruin- en ringrot en wratziekte vindt in alle EU lidstaten plaats op basis van Europese richtlijnen.

Of registreer je om te kunnen reageren.