Akkerbouw

Nieuws 1826 x bekeken 1 reactie

Nieuwe mestregels kosten telers geld

Vredepeel – Voldoen aan de rigoureuze maatregelen die het ministerie oppert om de hoeveelheid nitraat in het Zuidoosten te verlagen kost plantentelers geld. Dat blijkt uit reacties van betrokkenen.

De aanscherping van 20 procent minder stikstofgebruik bij uitspoelingsgevoelige gewassen gaat ze te ver. Telers weten niet hoe ze hiermee hun rendement kunnen halen.

“Inderdaad, we halen het net niet”, zegt Marc Kroonen, bedrijfsleider van PPO Vredepeel. “Uit onze meerjarige onderzoeken blijkt dat de we gestelde 50 milligram ook niet halen met minder stikstofgebruik. We hebben intensieve bouwplannen met een groot aandeel uitspoelingsgevoelige gewassen. Het alternatief, een extensiever bouwplan, kost geld.”

Ten opzichte van twintig jaar geleden is het nitraatgehalte in de grond al fors gedaald, benadrukt Kroonen. “We hebben de ondergrens bereikt van de gebruiksnorm voor gewassen. De huidige normen zijn al lager dan het landbouwkundig advies.”

Maurice Deben van Bejo Zaden noem de nieuwe plannen een tegendraads beleid. “Dit is een gevaar voor de bodemvruchtbaarheid, want minder dierlijke mest leidt tot verschraling van de grond en dat leidt tot nog meer uitspoeling. Als je een plant niet geeft wat het nodig heeft, gaat de opbrengst omlaag. Ik denk dat er onderzoek moet plaatsvinden naar de oorzaak van de normoverschrijding. De huidige voorstellen brengen groentetelers in de knel.”

PPO-onderzoeker Janjo de Haan begrijpt dat de waterkwaliteit moet worden aangepakt. “Maar niet op deze manier. De voorgestelde maatregelen kosten telers geld en zoveel verdienen ze al niet. Ik verwacht ook niet dat met deze maatregelen heel grote stappen worden gezet.”

Er moet subsidie komen voor behoud van organische stof, vindt Piet van der Haas van tuinbouwtoeleverancier Mertens. “De grond moet goed zijn, daar moet je in kunnen investeren. Als we de groenteteelt in Nederland willen houden, moet er ruimte zijn voor organische stof.”

De boodschap van Van der Haas is: “Het ministerie is beperkt in kennis. Om beleid te vormen moet je weten wat er in de grond gebeurt. Dat is de enige manier om te komen tot een werkbaar langetermijnbeleid, waarin de plant krijgt wat hij nodig heeft zonder overdadige bemesting.”

Eén reactie

  • joohoo

    De regels zijn dus een gevaar voor de volksgezondheid.

Of registreer je om te kunnen reageren.