Akkerbouw

Nieuws

Meer aardappelmoeheid, minder afkeuring bij bollen

Utrecht – Aardappelmoeheid (AM) wordt vaker gevonden door de nieuwe bestrijdingsrichtlijn, waarin het bemonsterde areaal en de verzwaarde bemonsteringsintensiteit toenemen. In de bloembollensector komen steeds minder afkeuringen voor.

Dit staat in het jaarlijkse rapport Fytosanitaire Signaleringen 2012 van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA).

Door de ruimere afbakening van AM-besmet verklaarde terreinen is het gemiddelde oppervlakte van een besmet verklaard terrein verdubbeld.

In 2012 was het aantal vondsten van ringrot met negen besmettingen opnieuw hoog. Er waren geen vondsten van bruinrot. Wel is 108 hectare pootgoed in Friesland vanwege overstromingen ‘waarschijnlijk besmet’ verklaard, waarmee de pootgoedstatus aan die partijen is ontnomen. Door de weersomstandigheden kwam M. chitwoodi duidelijk minder voor.

Ook de fytosanitaire inspecties van bloembollen zijn onder de loep genomen. In 2012 stonden vooral de virussen in leliebollen in de schijnwerpers. In een monitoringonderzoek werd Arabis Mozaiek Virus (ArMV) geconstateerd, waardoor niet aan de eisen van China ten aanzien van plantgoedtoetsing kon worden voldaan. Later in het jaar kwam ook Strawberry Latent Ringspot Virus (SLRSV) in leliebollen voor. Beide virussen maakten het invoeren van een specifieke toets voor de export van lelies naar China noodzakelijk. Het aantal opgelegde teeltverboden wegens Ditylenchus dipsaci is in 2012 licht gestegen, maar het besmet areaal is gelijk gebleven.

De trend in afname van het aantal afkeuringen bij exportinspectie over 2008-2011 heeft zich in 2012 voortgezet, zowel voor afkeuringen wegens aanwezigheid van schadelijke organismen als aanwezigheid van grond.

Of registreer je om te kunnen reageren.