Akkerbouw

Nieuws laatste update:20 sep 2013

Akkerbouwer Draijer beste landbouwspuiter 2013

Veendam - Akkerbouwer Geert Draijer uit Veendam (Gr.) is de winnaar van de wedstrijd 'Beste Landbouwspuiter 2013'.

Draijer was volgens de jury, bestaande uit Jan Bouwman van Syngenta, landbouwmeteoroloog Erno Bouma, Geert-Jan van Roessel van DLV Plant en Boerderij-redacteur Martijn Knuivers, de kandidaat die het er het meest uitsprong qua praktische vaardigheid, duurzaamheid en visie.

Hij maakt gebruik van beslissingsondersteunende systemen en is aanhanger van het Albrecht-bemestingssysteem. Volgens Albrecht produceert alleen een uitgebalanceerde bodem gezond voedsel met de juiste mineralenverhouding. Het gewas zou dan vitaler zijn en minder vatbaar voor ziekten. Draijer is lid van verscheidene studiegroepen. Ook zou hij graag lokaal met collega’s uit de buurt een Veldleeuwerik-groep opstarten. Draijer runt samen met zijn zoon Bernoud een veenkoloniaal akkkerbouwbedrijf met zetmeelaardappelen, TBM-pootgoed, suikerbieten, graan en Parijse wortelen.

Boerderij organiseerde de wedstrijd samen met het blad Groenten & Fruit, middelenfabrikant Syngenta Crop Protection en de spuitmachinefabrikanten Amazone en Hardi. Doel van de wedstrijd 'Beste Landbouwspuiter' is bijdragen aan verhoging van het kennisniveau van boeren en tuinders. Leidraad is duurzaamheid in brede zin: landbouwkundig, 
financieel en op het gebied 
van milieu en veiligheid. Uitgangspunt is dat goede gewasbescherming verder gaat dan puur het spuiten, de juiste middel- en dopkeuze, de goede weersomstandigheden, et cetera. Gewasbescherming is breder: bij voorkeur integraal onderdeel van de bedrijfsvoering. De jury zoekt naar degene die gewasbescherming juist inpast in het bedrijfsmanagement. En daarbij óók nog eens de juiste middelen goed toepast.
Draijer ontvangt de titel 'Beste Landbouwspuiter 2013' en een Heliosec ter waarde van 5.000 euro. Een Heliosec is een opvangbak om tankrestanten in op te slaan.

 

Juryvoorzitter Jan Bouwman motiveert de keuze

Tijdens de prijsuitreiking woensdag motiveerde juryvoorzitter Jan Bouwman van Syngenta waarom de keuze op Draaijer is gevallen. Hieronder zijn toespraak:

Beste Geert en andere aanwezigen,
Gewasbeschermingsmiddelen en de toepassing daarvan ligt in Nederland continu onder een vergrootglas. Alhoewel velen het belang onderkennen van een goede gewasbescherming is ze vaak negatief in het nieuws. Of het nu gaat om drift naar het oppervlakte water, bijensterfte, de omwonenden problematiek of de residuen in de producten.
Maatschappij, overheid, maar ook de voedselketen stelt steeds hogere eisen aan de teeltwijze, niet alleen als het gaat om opbrengst en kwaliteit, maar ook als het gaat om hoe deze opbrengst en kwaliteit tot stand komt. Kan de teeltwijze niet wat duurzamer met zo min mogelijk input. Met zo min mogelijk kunstmest, water, gewasbeschermingsmiddelen. ‘Grow more with Less’. Hoe ontzien we zoveel mogelijk de rest van onze leefomgeving.
Het op de juiste wijze toepassen van de middelen, met alle kennis en kunde die we in huis hebben om de middelen daar te brengen waar ze nodig zijn en niet op plaatsen waar ze niet gewenst zijn wordt steeds belangrijker.
Om dat belang te onderstrepen heeft Syngenta, samen met de spuitmachinefabrikanten Amazone, Hardi, De Boerderij en Groenten en Fruit van harte ondersteuning gegeven aan de wedstijd de Beste Landbouwspuiter van 2013.
Op grond van een pittige vragenlijst over ziekte en plagen, toepassingstechniek en teeltwijze bleven 5 genomineerden over. De jury, bestaande uit Geert-Jan van Roessel (DLV Plant), landbouwmetereoloog Erno Bouma, Boerderijredacteur Martijn Knuivers en mijzelf, heeft gesprekken gevoerd met de deelnemers over hun werkwijze, hun visie over gewasbescherming en toepassingsstechniek op PPO Westmaas en op het eigen bedrijf.

De terechte winnaar is Geert Draijer.
Geert besteedt veel aandacht aan een optimale gewas groei door een uitgebalanceerde gift van sporen elementen. Het gewas is daardoor vitaler (weerbaarder) en is minder vatbaar voor Phytopthora, waardoor minder ingegrepen behoeft te worden.
Geert heeft aangetoond zorgvuldig om te gaan met de middelen door een goede opslag, een goede persoonlijke bescherming, de juiste spuitdoppen en verantwoord om te gaan met restspuitvloeistof.
Geert maakt gebruik van een beslissingsondersteunend systeem om de juiste timing van de bespuiting te bepalen.
Geert heeft in de gesprekken blijkt gegeven van toekomst visie waar zijn bedrijf in de toekomst naar toe zal groeien als het gaat om verder verduurzaming met onder andere Precisie Toepassingsapparatuur.
Geert is lid van verscheidene studiegroepen om samen met collega’s te leren van elkaars ervaring en samen stappen te maken naar een productieve landbouw met zo min mogelijke effecten op de leefomgeving.
Mogelijk dat in deze buurt onder zijn leiding een Veldleeuwerik groep zal ontstaan. Deze Stichting waar nu 400 boeren bij zijn aangesloten zoekt naar mogelijkheden van verduurzaming op het eigen bedrijf.
Kortom Geert je aanwezige kennis en kunde om zo verantwoord mogelijk om te gaan met middelen en de toepassing waarbij productie wordt gehaald met zo min mogelijk ander effecten op de omgeving maken je tot de beste landbouwspuiter van 2013.’

Of registreer je om te kunnen reageren.