Akkerbouw

Nieuws

Opbrengst cichorei richting 42 ton

Roosendaal – De opbrengst van cichorei valt dit jaar net tegen het gemiddelde uit, verwacht René Schunselaar van verwerker Sensus. De campagne begint op 5 september.

Het bedrijf was van plan om op 1 september met de verwerking te beginnen, maar dat is uitgesteld vanwege het lange koude voorjaar.

Vorig jaar begon de campagne op 24 september. Vanwege de 50 procent areaalgroei is die datum naar boven geschoven. “Vanwege de toegenomen mogelijkheden op de afzetmarkt zijn we weer terug op ons oude niveau”, zegt Schunselaar over het areaal.

De manager agrarische dienst van Sensus zegt dat de stand van het gewas heel goed is, maar door de kou in het voorjaar achter loopt op het gemiddelde. “De cichorei kwam laat uit de startblokken. De kieming, het plantenaantal en de opkomst zijn echter goed. Ook de onkruidbestrijding is dit seizoen heel goed gelukt.”

Onkruidbestrijding was heel lang een probleem in de cichoreiteelt. Nu heeft de sector beschikking over goede middelen om dit probleem het hoofd te bieden. “Het middelenpakket groeit dankzij de inzet van de coördinator effectief middelenpakket van het Productschap Akkerbouw. Die heeft zich daar echt voor ingezet en er zijn flinke stappen gemaakt.”

Een belangrijke ontwikkeling was de introductie van het ras Chrysolite, dat beter is bestand tegen onkruidbestrijdingsmiddelen. Het ras neemt dit jaar al de helft van het areaal in beslag.

“De basis voor een goede opbrengst ligt er. Door het late begin liggen de kilo’s nu nog onder het gemiddelde, maar het is erg groeizaam weer. De opbrengst komt rond de 40 tot 42 ton per hectare. Wel zie ik grote verschillen. Sommige telers hebben pech gehad, bijvoorbeeld met duivenvraat of extreem weer. Anderen hebben geluk of beheersen het vakmanschap bijzonder goed en komen boven het gemiddelde uit.”

De campagne wordt naar verwachting rond Kerstmis afgesloten.

Of registreer je om te kunnen reageren.