Akkerbouw

Nieuws

Zomertarwe vervangt groot deel wintertarwe

Den Haag – Zomertarwe, kool- en raapzaad en cichorei zijn procentueel gezien de grootste groeiers voor wat betreft de arealen in dit akkerbouwseizoen. Dat blijkt uit de raming die het CBS (Centraal Bureau voor de Statistiek) heeft gemaakt op basis van de landbouwtelling.

Zomertarwe heeft een deel van de wintertarweteelt vervangen als gevolg van de natte herfst en de lange, koude winter. Uit de CBS-prognose blijkt dat er 9 procent minder wintertarwe (124.100 hectare) wordt geteeld, en maar liefst bijna 85 procent meer zomertarwe (28.100 hectare). Het tarweareaal, het grootste akkerbouwgewas, is nagenoeg gelijk gebleven.

Er zijn meer consumptieaardappelen gepoot en er gingen meer zaaiuien de grond in. De areaalverdeling was even spannend, vanwege de grote onderlinge concurrentie tussen de gewassen; de prijsvorming was doorgaans overal goed.

Consumptie-aardappelen en zaaiuien rollen beide goed uit de positieve marktontwikkelingen. Vooral bij de consumptieaardappel op zand- en veengrond is een forse groei te zien van bijna 14 procent naar 23.200 hectare. Het grootste aandeel blijft bij de aardappelen van kleigrond met 48.000 hectare (plus 2 procent).

Poot- en zetmeelaardappelen laten beide een plusje van ongeveer een procent zien. Het gewas suikerbieten is nagenoeg stabiel. 

De groei van de arealen cichorei (34 procent), kool- en raapzaad (ruim 64 procent), waspeen (bijna 17 procent) en suikermais (16 procent) zijn opmerkelijk. Deze hoge cijfers moeten gezien de hectares in verhouding met de grotere akkerbouwgewassen wel wat worden gerelativeerd.

Krimp is er naast wintertarwe bij zomergerst, rogge, triticale, knolselderij, spruitkool en winterpeen.

Of registreer je om te kunnen reageren.