Akkerbouw

Nieuws

Weer leidt tot schotvorming in spruitkool

Westmaas - Op sommige percelen spruitkool is sprake van schotvorming. Dat uit zich in langgerekte koppen van de planten. Het weer in de periode na het planten is de oorzaak.

Johan Aarnoudse, technisch teamleider bij land- en tuinbouwtoeleverancier Van Iperen kenschetst het verloop van het groeiseizoen als volgt: “Eerst was het droog, daarna werd het schraal met veel wind, vervolgens werd het vooral ’s nachts koud en toen viel er nog eens veel regen in een korte tijd. Dat in sommige vroege percelen, in onder andere de rassen Devlin en Abacus, planten zijn te vinden die schotvorming vertonen is dus niet zo vreemd.”

Of alle planten die de eerste kenmerken van schot vertonen ook daadwerkelijk bloemen gaan vormen, is de vraag. En de volgende vraag is hoe telers moeten omgaan met het toppen van percelen met deze planten.
Het advies van Aarnoudse is om bij de rassen die spruiten hebben gezet en waar toppen van de normale planten nodig is, dat ook gewoon uit te voeren. “Laat bij de late rassen die nog geen spruiten hebben gevormd de schieters eerst maar komen en ga dan pas over tot toppen.”

Of registreer je om te kunnen reageren.