Akkerbouw

Nieuws 1 reactie

Naar één organisatie in akkerbouw

Het is van de zotte dat de drie akkerbouworganisaties zo moeizaam tot een gesprek kunnen komen. De akkerbouwsector krimpt, dus samenwerking wordt steeds meer noodzaak.

Ook om de kosten van de belangenbehartiging beheersbaar te houden.

Gelukkig zijn er al stappen in de goede richting gezet. LTO-vakgroep Akkerbouw en Nederlandse Akkerbouw Vakbond (NAV) werken samen aan één producentenorganisatie omdat het Productschap Akkerbouw eind dit jaar wordt opgeheven. NAV en Verenigde Telers Akkerbouw (VTA) gaan steeds meer samenwerken.

Maar het botert niet tussen LTO en VTA. LTO zette vorig jaar samen met andere partijen het aardappelprijssysteem Agriprins op, dat door het productschap wordt beheerd. De VTA ervaart dit als een rechtstreekse aanval op haar eigen Prijs Informatie Systeem Akkerbouw (Pisa). En dus staan de twee als kemphanen tegenover elkaar, met de NAV er tussenin.

Nu gaat het nog best goed in de akkerbouw. Maar na tijden van goede prijzen volgen ook weer magere jaren. Dan is het des te meer van belang dat de akkerbouwers niet te veel geld kwijt zijn aan hun organisaties. Het wordt hoog tijd dat VTA en LTO heen stappen over tegenstrijdige belangen en samen met de NAV tot één akkerbouworganisatie komen. Dan dienen ze pas echt het belang van hun leden.

Eén reactie

  • schoenmakers1

    beter geen belangenbehartiger als een slechte

Of registreer je om te kunnen reageren.