Akkerbouw

Nieuws 6 reacties

CBS: grasland ingezet voor akkerbouwareaal

Den Haag - De groei van het akkerbouw- en vollegrondsgroente-areaal komt voort uit samenwerking met de melkveehouderij. Dat verklaart een woordvoerder van het CBS (Centraal Bureau voor de Statistiek). Grasland wordt ingezet voor de akkerbouw.

Er zijn 3.748 hectares meer consumptieaardappel gepoot, er kwam 541 hectare pootgoed en 479 hectare zetmeelaardappelen bij. Dit seizoen is 757 hectare meer uien uitgezaaid en het gewas waspeen kan rekenen op 364 extra hectares. Ook voor cichorei een flinke plus: 987 hectare erbij naar 3.900 hectare. Van kool- en raapzaad is 1.371 hectare meer uitgezaaid, waardoor dit areaal op 3.500 hectare komt.

In de landbouwtelling van het CBS zijn meer en grotere plussen dan minnen te zien en Nederland is niet gegroeid. Die extra hectares komen volgens het CBS uit de melkveesector.

Blijvend grasland laat een stevige min zien, tijdelijk grasland een plus. Volgens een CBS-woordvoerder duidt dit op meer samenwerking tussen melkveehouders en akkerbouwers. “De veehouders anticiperen op het wegvallen van het melkquotum. In de toekomst hebben ze meer grond nodig om de mest te kunnen plaatsen die voortkomt uit de op handen zijnde schaalvergroting. Daar kunnen ze akkerbouwteelten goed voor gebruiken.”

Blijvend grasland wordt dus tijdelijk grasland en dat wordt omgeploegd zodat het land een rol kan spelen in de vruchtwisselingsprogramma’s van akkerbouwers en groentetelers.

Uit de CBS-areaalcijfers blijkt dat akkerbouwers kiezen voor gewassen die recent een goede prijs kennen. In september publiceert het CBS de definitieve en uitgebreide areaalcijfers van 2013.

Laatste reacties

 • j.verstraten1

  Ik weet niet op welke basis de CBS tot deze conclusie komt. Ik veel wel dat hier nogal wat blijvend grasland is omgezet in verband met een verwacht scheurverbod vanuit het GLB. We zullen zien hoe het zich volgend jaar ontwikkeld, ik verwacht dat het dan weer op het oude niveau zal zitten of zelfs nog iets meer blijvend grasland om middels de 75% grasland opp. te voorkomen dat er gronden gereserveerd moeten worden voor braak of natuur.

 • info36

  Dan zal er wel een tekort aan kuilgras komen. Raar verhaal.

 • drientje

  Ook bij mij in de buurt is nogal wat blijvend grasland omgezet in maisland.
  Dit alleen omdat afgelopen herfst de mais duur was en het grasland veelal bij de hobbyboer was.

 • alco1

  Regelgeving maakt inventief

 • fj_dijkstra

  uitbreiding van areaal ook niet in lijn met wat zaadfirma's en aardappelhandelshuizen melden. CBS heeft er wel eens vaker naast gezeten. Met helaas grote effecten op de prijsvorming

 • henk doff

  zulke cijfers naar buiten brengen is goed voor de prijs denkt iedereen er is toch genoeg

Laad alle reacties (2)

Of registreer je om te kunnen reageren.