Akkerbouw

Nieuws 1309 x bekeken 1 reactie

Rentabiliteit akkerbouw van 85 naar 95 procent.

Den Haag – De rentabiliteit van de akkerbouw lag in de periode 2007- 2011 beduidend hoger dan die in de vijf jaar daarvoor. Dat blijkt het uit het jongste Landbouw-Economisch Bericht.

Van 2002 tot 2006 lag de rentabiliteit op 85 procent, in de periode daarna op gemiddeld 95 procent. De rentabiliteit, de verhouding tussen de opbrengsten en het totaal van betaalde en berekende kosten, moet boven de 100 liggen om in bedrijfseconomische zin een inkomen te realiseren. In de akkerbouw en de melkveehouderij steeg de rentabiliteit in de periode 2006 – 2011 ten opzichte van de periode daarvoor. In de varkenshouderij daalde die iets. Schaalvergroting is een veel toegepaste strategie om door efficiencyvoordelen de concurrentiepositie van het bedrijf te verbeteren.

Opvallend is dat de beste bedrijven door groei zowel absoluut als per hectare meer omzet halen. Op de groep minste bedrijven daarentegen is door uitbreiding zowel de absolute opbrengst gedaald als de opbrengst per hectare.  De groeiers pasten het bouwplan nauwelijks aan na de uitbreiding. In de groep die na de groei het beste uit de bus komt, zijn relatief veel zetmeelaardappelbedrijven te vinden. Deze bedrijven hadden in zowel 2010 als 2011 goede bedrijfsresultaten. Uit de resultaten van beide groepen blijkt dat de investeringen een klein effect hebben op de solvabiliteit.

Bij de groep ‘beste’ akkerbouwbedrijven waarvan het inkomen steeg na uitbreiding met 24 hectare, werd 16 hectare extra gepacht en 8 hectare aangekocht (tabel 7.5). Door de extra grond kon geprofiteerd worden van de goede resultaten in de akkerbouw, met name in 2010.

Na een lichte stijging van het gewasbeschermingsmiddelenverbruik van 2001 tot 2007 was  tussen 2007 en 2010 weer sprake van een afname. In 2011 is de afzet echter met bijna 15 procent gestegen ten opzichte van 2010. De stijging deed zich voor in alle categorieën van middelen, maar was procentueel het sterkst in de onkruid- en schimmelbestrijding, de twee grootste categorieën in actieve stofgebruik. Opvallend is ook dat sinds 2010 het gebruik van grondontsmetters weer toeneemt, een categorie waarbij in het verleden juist een spectaculaire daling was bereikt door middelverboden.

Eén reactie

  • ed12345

    dus als ik het goed lees draaien we nog steeds verlies Gelukkig heb ik m'n bankier een ander verhaaltje kunnen vertellen

Of registreer je om te kunnen reageren.