Akkerbouw

Nieuws 817 x bekeken 1 reactie

Producentenorganisatie compacte versie van PA

Den Haag – De LTO-vakgroep akkerbouw en de Nederlandse Akkerbouw Vakbond (NAV) willen vanuit de nieuw op te richten producentenorganisatie de vaktechnische kennis- en kwaliteitsvoorsprong van de Nederlandse akkerbouw behouden met een juist pakket teeltvoorschriften.

De producentenorganisatie vult het gat op dat het Productschap Akkerbouw, waarschijnlijk op 1 januari aanstaande, achterlaat. Het gaat om een tot de kerntaken terug gebrachte organisatie.

Het gaat vooral om uitvoerende taken, geeft LTO-vakgroepvoorzitter Jaap Haanstra aan. “Teeltmaatregelen en onderzoek op het gebied van plant- en bodemgezondheid zijn van groot belang voor de hele sector. Bij sommige taken, waar een groot draagvlak voor is, hebben we een algemeen verbindend verklaring van de overheid nodig. Daarnaast kun je ook zelf proberen te collecteren, maar samenwerken heeft de voorkeur.”

De NAV is een logische keuze voor samenwerking, vindt Haanstra. “We hebben altijd uitstekend samengewerkt en kunnen het goed met elkaar vinden.”

LTO en NAV voerden in eerste instantie strijd tegen het opheffen van de productschappen. Toen deze niet werd gewonnen, maakten de twee organisaties plannen voor een producentenorganisatie.

“We zitten beide in de commissie teeltaangelegenheden van het productschap”, zegt NAV-voorzitter Teun de Jong hierover. “Hierin regelen we heel nuttige zaken voor de akkerbouw en wij willen dat dit doorgaat. Daarvoor moet je samenwerken.”

LTO en NAV staan samen garant voor zo’n driekwart van de Nederlandse akkerbouw, schetst De Jong. “Met het draagvlak in de akkerbouw zit het wel goed. De reactie van de regering vind ik spannender. Om zaken goed te kunnen regelen, moeten ze algemeen verbindend zijn. Het is praktisch om heffingen in te kunnen stellen.”

Hij realiseert zich dat het voor de politiek tegenstrijdig kan zijn. “Enerzijds wordt een publieksrechtelijk orgaan opgeheven en aan de andere kant vragen wij om steun. Met onze productschappen liepen we voorop in Europa. Onvoorstelbaar dat ze worden opgeheven. We hopen dat het gezonde verstand terugkeert in Den Haag.”

De oprichting van de producentenorganisatie staat vast, de vorm en het formaat hangen af van de politieke processen in het komende half jaar.

Eén reactie

  • schoenmakers1

    met andere woorden, het is te gek voor woorden dat ze zomaar onze inkomsten afpakken, de lto en nav die in het productschap zitting hebben, en nu gaan we gewoon een nieuw soort productschap oprichten die weer niets voor de boeren betekend maar alleen goed is voor de salarissen van de bestuurders, voor mij heeft het productschap nog nooit enige toegevoede waarde gehad

Of registreer je om te kunnen reageren.