Akkerbouw

Nieuws 2068 x bekeken 3 reacties

Dreigend verbod 1-op-3 pootgoed

Brussel - Er dreigt een verbod te komen op de 1-op-3 teelt van prebasis en basis pootgoed in de Europese Unie. De Europese Commissie stelt een verruiming van de vruchtwisseling voor naar 1-op-4. Dat zal leiden tot inkrimping van het Nederlandse pootgoedareaal, dat nu 38.000 hectare is.

Er staan grote veranderingen op stapel voor de Nederlandse en Europese pootgoedsector. Achtergrond is de herziening van de pootgoedrichtlijn in de Europese Unie binnen het kader van de algehele stelselherziening Better Regulations. Het voorstel streeft vooral naar harmonisatie van de pootgoedklassen, de naamgeving en de normering binnen de Europese Unie. Sinds 2010 is een voorstel in behandeling. Het verrast de sector dat nu opeens een 1-op-4 eis voor alle pootaardappelen is opgenomen in dit voorstel. Vooral omdat de eis niet onderbouwd en toegelicht wordt door de Europese Commissie. Lidstaten kunnen nog inhoudelijk commentaar leveren, maar vooralsnog lijkt vooral Nederland bezwaren te hebben tegen dit punt.
Datzelfde geldt ook voor het aantal veldkeuringen. In het laatste voorstel is opgenomen dat er minimaal twee veldkeuringen moeten plaatsvinden. Dat gaat volgens het Permanent Comité Teeltmateriaal in tegen het huidige NAK-beleid dat er juist op geënt is om risicogericht te werk te gaan en het EU-voorstel dat zelf keuren van pootgoed mogelijk moet maken.
Naast bovengenoemde punten, gaan er voor de hele Europese Unie dezelfde kwaliteitseisen voor pootaardappelen gelden. Lidstaten mogen, op enkele details na, geen strengere eisen afspreken dan de centraal afgesproken normen. Die liggen lager dan de huidige Nederlandse normen. Zo verdwijnt waarschijnlijk de 'absolute nul' wat betreft bacterieziekten in de klassen S, SE en E. Ook de virusnormen zijn fors minder streng. Daarnaast wordt het voor telers waarschijnlijk mogelijk om zelf hun pootgoed te keuren.
Wanneer deze voorstellen definitief worden is nog niet te zeggen. Tot 12 juni kan bezwaar aangetekend worden. Waarschijnlijk zal de Europese Commissie daarna een definitief voorstel, waarin het commentaar van de lidstaten is verwerkt, in stemming brengen. Daarna moet het Europese Parlement nog haar fiat geven, daarmee zou de nieuwe wetgeving pas in 2016 van kracht zijn. Maar dat is nog niet zeker.

Laatste reacties

 • agratax2

  Hiermee wordt de kwaliteitsvoorsprong van Nederland te niet gedaan. Er zal geen verschil meer zijn tussen EU pootgoed onderling en dan geldt voor de buiten wereld de laagste kwaliteit als >de kwaliteit<. Deze maatregel is een zegen voor de kwaliteit producenten buiten Europa en de Mini Tuber producenten zij kunnen zich nu nog eenvoudiger profileren en de markt overnemen zonder dure reclame campagnes.

 • BramV

  Ik ken de originele tekst van het voorstel niet, maar volgens mij sluit de eis voor minimaal twee veldkeuringen niet uit dat er zelfkeuringen komen. Volgens mij kunnen die twee punten prima samen.

  Daarnaast kunnen NAK-normeringen gewoon blijven bestaan. Het is alleen dat de Nederlands overheid die norm niet meer kan afdwingen, dat moeten de klanten/afnemers doen.
  Zo gaat het ook in de eiersector. De meeste Nederlandse stallen voldoen niet 'slechts' aan de Europese eis, maar ook aan een eisenpakket van de Duitse supermarkten. Daaraan voldoen is vrijwillig, maar als je er niet voldoet kun je niet aan ze leveren. En verklein je dus je mogelijkheden tot afzet.

 • Mels

  BramV,blijft staan dat dit de hoge standaar waar we als Nederlandse pootgoed telers proberen te voldoen om van onze afzet verzekerd te zijn ,huppekee,onderuit geschoffeld wordt en dat is wat me weer eens irriteert aan die proleten in dat EU gebeuren,der uit en wel snel en alleen nog economisch samenwerken,de rest kunnen we zelf wel regelen,zo niet Den Haag opdoeken.

Of registreer je om te kunnen reageren.