Akkerbouw

Nieuws 6 reacties

Akkerbouw teleurgesteld over GLB-akkoord

Doetinchem – LTO-Akkerbouw heeft nog veel vragen over het akkoord voor een nieuw Europees landbouwbeleid. De Nederlandse Akkerbouw Vakbond is teleurgesteld. Dat geldt ook voor Cosun wat betreft de afschaffing van de suikermarktordening.

Voorzitter Jaap Haanstra van de LTO-vakgroep Akkerbouw kan nog niet zeggen of hij tevreden is over het akkoord. “Nog nooit eerder kregen lidstaten zo veel ruimte in het gemeenschappelijk landbouwbeleid voor een nationale invulling. Hoe het akkoord uitpakt voor de akkerbouwers hangt dus sterk af van hoe Nederland invulling geeft aan het akkoord. Ik hoop niet dat er verschillen ontstaan tussen lidstaten. Dat kunnen we niet hebben in één Europese markt.”

Haanstra is wel blij met de verruiming van de mogelijkheden om aan de eisen voor vergroening te voldoen. “Het is mooi dat sloten meetellen en dat de ecologische focusgebieden collectief kunnen worden ingevuld. Maar er zijn nog veel vragen. Telt wintertarwe bijvoorbeeld mee als dekvrucht in de winter om te voldoen aan de vergroeningseisen? Hoe kun je de vergroening collectief invullen? Hoe wordt het flankerend beleid voor de zetmeeltelers ingevuld? Hoe vertaalt Nederland het akkoord? Pas als de vragen zijn beantwoord is een oordeel te vellen over het nieuwe GLB.”

NAV-voorzitter Teun de Jong is teleurgesteld over het akkoord. “Het GLB is een kant opgegaan die wij niet willen. De NAV wil dat akkerbouwers geld uit de markt halen zonder bedrijfstoeslagen. In ruil daarvoor moet er marktbescherming zijn. Want voedsel heeft een inelastische vraag. Een klein overschot agrarische grondstoffen leidt daardoor tot forse prijsdalingen. Een systeem van marktbescherming zonder toeslagen is beter voor de boer en het kost Brussel veel minder geld. Nu bouwt Brussel de toeslagen af en er komt niks voor in de plaats. De zuivel- en suikermarktordening worden afgeschaft. Het is doodzonde dat Brussel zo’n grote kans laat liggen om het landbouwbeleid werkelijk te hervormen.”

Alleen op onderdelen is de NAV tevreden. De Jong: “Het akkoord pakt minder slecht uit dan de oorspronkelijke plannen. Er komt steun voor de teelt van eiwitgewassen. En producentenorganisaties krijgen meer mogelijkheden om samen te werken. Maar naar de toekomst toe zet Brussel de verkeerde lijn uit.”

Voorzitter Jos van Campen van de raad van beheer van Cosun vindt het jammer dat de suikermarktordening al in september 2017 afloopt. “We hadden gehoopt op uitstel tot 2020. Maar echte alternatieven voor 2017 waren er niet. Want een verder uitstel van de einddatum zou hebben geleid tot aanvullende maatregelen om raffinaderijen tegemoet te komen. Ook landen die zijn gestopt met de suikerproductie hadden dan een suikerquotum willen hebben. Dat had geleid tot een herverdeling van het Europese suikerquotum. Maar de race is nu gelopen.”

De marktordening wordt twee jaar verlengd tot eind september 2017.Het betekent dat bieten die in 2017 geleverd worden, niet meer onder de quotering vallen. Van Campen: “Cosun is er op voorbereid. Vanaf teeltjaar 2014 neemt Cosun surplussuiker op in de toewijzing. De toekomstige referentiehoeveelheid wordt dan mede bepaald door de oogsten van 2014, 2015 en 2016. In 2017 is het nieuwe systeem volledig ingevoerd. Als Suiker Unie in een jaar meer suiker nodig heeft, profiteren de bestaande bietentelers daar dan als eerste van.”

Laatste reacties

 • schoenmakers1

  een Europa, we hebben het gezien met de rode diesel

 • hoekstra811

  waarom trappen ze dat overschot aan ambtenaren niet aan de kant

 • koestal

  In Brussel wordt door ambtenaren flink gedeclareerd voor elk wissewasje om hun eigen zakken te vullen

 • geert150

  lto is altijd tevreden,of ze zeggen het had erger gekund

 • ikkethuis

  GEMEENSCHAPPELIJK landbouwbeleid=iedere lidstaat moet het zelf maar regelen??????????????????????

 • jk.

  @geert150 ja weg met die kloten lui tevreden zijn? Bah echt niet

Laad alle reacties (2)

Of registreer je om te kunnen reageren.