Akkerbouw

Nieuws

UFOP: Politiek frustreert onontbeerlijke koolzaadteelt

Berlijn - De Duitse olie- en proteïnegewassensector, gebundeld in de Union zur Förderung von Oel- und Proteinpflanzen (UFOP), doet een dringend beroep op de politiek in Berlijn en Brussel om de koolzaadteelt niet in het verdomhoekje te plaatsen. Dit gewas speelt een belangrijke rol in de akkerbouw en kan niet worden ontbeerd.

Volgens de UFOP lijken de politici er momenteel echter alles aan te doen om de teelt zoveel mogelijk te frustreren, onder meer met het geplande verbod op de inzet van neonicotinoïden, wijziging van het Europese biobrandstoffenbeleid en benadeling van de koolzaadteelt in Duitsland omdat Brussel weigert de al langer bestaande Duitse duurzaamheidscertificering te erkennen als gelijkwaardig aan het Europese systeem.

"Curieus", zo noemt de UFOP de gang van zaken, en wel omdat deze haaks staat op de populariteit van de bloeiende koolzaadvelden, die deze maand overal worden waargenomen als "indrukwekkend symbool van het voorjaar". Ondertussen worden de telers in Duitsland en de EU door Brussel voor het rooien van regenwouden verantwoordelijk gesteld. "Biobrandstoffen van koolzaad worden straks door Brussel voor de klimaatbalans slechter beoordeeld dan minerale diesel", aldus de UFOP. De organisatie is er daarbij vast van overtuigd, dat de voordelen van de koolzaadteelt nauwelijks tot niet zijn doorgedrongen tot de hoofdstad van de EU. "Koolzaad is uit de Duitse akkerbouw niet weg te denken. Het is het ideale gewas voor de verlenging van de vruchtwisseling. Koolzaadolie is de nummer één onder spijsoliën en biobrandstoffen op basis van duurzaam geproduceerde olie. Koolzaadolie zal in de komende decennia een belangrijke functie blijven vervullen in Europa. Juist in het beroepsgoederenvervoer over de weg en in de luchtvaart zijn geen alternatieven beschikbaar voor vloeibare brandstoffen."

Of registreer je om te kunnen reageren.