Akkerbouw

Nieuws 3 reacties

Project voor meer akkervogels in Hoeksche Waard

Oud-Beijerland – Twintig akkerbouwers in de Hoeksche Waard hebben hun akkers opnieuw ingezaaid voor het project Akkervogels. Het project gaat het tweede en laatste jaar in.

Met het inzaaien van speciale zomer- en winterakkers willen de akkerbouwers het aantal akkervogels in de Hoeksche Waard vergroten. Afgelopen winter zijn bijna 1.700 vogels waargenomen, waarvan de groenling, vink, ringmus en rietgors het meeste voorkwamen. Daarnaast zijn ook akkervogels als veldleeuwerik, graspieper en patrijs op de vogelakkers aangetroffen. Volgens de initiatiefnemers zijn de speciaal ingezaaide akkers populair bij de vogels. Van alle getelde vogels zijn 94,8 procent gezien op deze akkers. De tellingen van komende winter moeten uitwijzen of de aantallen nog verder omhoog gaan.

Op dit moment vinden de broedvogelinventarisaties plaats. De vorig jaar maart ingezaaide zomerakkers zorgen ook dit jaar voor nestgelegenheid en beschutting. En de vele insecten in de kruidenrijke randen vormen een voedselrijke bron voor de vogels.

De akkerranden zijn onder andere ingezaaid met tarwe en zonnebloemen. Maar daar zijn de telers niet zo positief over, omdat deze snel zijn opgegeten. Bladrammanas is nog tot in januari en februari beschikbaar voor de vogels.

Het project is een initiatief van LTO Noord-afdeling Hoeksche Waard, de Stichting voor agrarisch natuurbeheer Rietgors, de Stichting Hoeksche Waard op de Kaart, Hoekschewaards Landschap en de provincie Zuid-Holland. Het proefproject wordt begeleid door Projecten LTO Noord. Het geld wordt beschikbaar gesteld door de deelnemende akkerbouwers en via een POP2-subsidie.

Laatste reacties

  • Romeijn

    Mooi voorbeeldproject. Daar horen we graag nog wat meer van, zodat we daarvan kunnen leren en toepassen in andere kansrijke gebieden voor akkervogels. Echt iets voor de andere ANV's.

  • R. Vink

    Als u meer wilt weten kijk op de site www.hoekschewaardsetelers.nl. Staat een mooi filmpje over de akkerranden en u kunt contact opnemen met één van de innitiatiefnemers

  • trijnie

    Heel fijn, dat er nog zulke mensen zijn, het zout der aarde....

Of registreer je om te kunnen reageren.