Akkerbouw

Nieuws

Nieuwe stichting coördineert aardappelonderzoek

Den Haag - Onlangs heeft de NAO (Nederlandse Aardappel Organisatie) de Stichting NAO Projecten opgericht.

Deze stichting moet het gat opvangen dat ontstaat door het verdwijnen van het Bedrijfschap Aardappelen per 1 januari 2014, want tot 1 januari 2014 kan gebruikgemaakt worden van het Bedrijfschap als financieringsvehicle. Via deze nieuwe stichting moet het aardappelonderzoek vanuit de sector gecoördineerd worden. “We willen niet dat er volgend jaar een gat valt in het organiseren van aardappelonderzoek”, legt NAO-directeur René van Diepen uit, “daarom starten we dit jaar al met de stichting.” Op het gebied van pootaardappelen werkt de stichting aan projecten rond de onderwerpen chitwoodi en erwinia. Voor de consumptieaardappelen liggen er plannen voor promotieacties van verse aardappelen. “Maar dat is nog in een pril stadium.” De NAO wil dit jaar het systeem vooral inrichten, en wellicht starten met de eerste projecten.
Wat een duidelijk verschil is met de huidige situatie is dat per 2014 de verplichting voor NAO-leden vervalt om mee te doen en mee te betalen aan het onderzoek. “Niemand is straks meer verplicht om deel te nemen, maar de bedrijven die meedoen moeten samen het onderzoek betalen. Daarmee zijn ook alleen zij de eigenaar van de resultaten”, aldus Van Diepen.
De NAO zal vooral het benoemen van onderzoeksprojecten gaan begeleiden en de steun voor de verschillende projecten onderzoeken. Het bedrijfsleven bepaalt zelf hoe de verdeelsleutel van de kosten geformuleerd wordt. Alle NAO-leden mogen ideeën aandragen.
Organisaties als de LTO zijn nog niet aangesloten, maar al wel benaderd. “De NAO wil graag de samenwerking met het veld voortzetten, al zal dat in de toekomst op een andere manier gebeuren als dat nu plaatsvindt. Maar ook voor de telers of LTO geldt, de informatie is alleen beschikbaar voor wie betaalt”, aldus Van Diepen.

Of registreer je om te kunnen reageren.