Akkerbouw

Nieuws 959 x bekeken

Franse graanteelt door weer vertraagd

Parijs – De Franse graanteelt heeft door de aanhoudende kou van dit voorjaar en de vele regen in maart vertraging opgelopen.

In sommige gevallen zijn velden met wintergewas weer omgeploegd om er voorjaarsgraan te zaaien. Bij koolzaad heeft dat geleid tot een krimp met 8 procent van het areaal. Bij korrelmais was begin deze maand pas 46 procent ingezaaid terwijl dat vorig jaar rond deze tijd al 54 procent was.

Dat meldt de agrarische infodienst Agreste in een overzicht van de akkerbouw. Frankrijk komt dit jaar volgens de laatste schatting aan bijna 5 miljoen hectare zachte tarwe, wat ongeveer overeen komt met het gemiddelde van de afgelopen vijf jaar. Het areaal harde tarwe is echter, zoals eerder gemeld, met 9 procent teruggelopen naar 398.000 hectare. Bij gerst is eveneens sprake van een krimp, namelijk met ruim 5 procent naar 1,6 miljoen hectare. De daling doet zich vooral voor bij voorjaarsgerst waarvan het areaal nu 30 procent kleiner is dan vorig jaar.

Aan koolzaad hebben de Fransen 1,48 miljoen hectare ingezaaid. Dat is weliswaar 8 procent minder dan vorig jaar maar ligt slechts 2 procent onder het vijfjaarlijks gemiddelde. Verder hebben de Fransen ook 408.000 hectare tricitale op het veld staan, een kleine 2 procent meer op jaarbasis. Een flinke groeier is zonnebloemen dat met 727.000 hectare 7 procent hoger uitkomt. Het areaal mais komt volgens de laatste schatting uit op 1,72 miljoen hectare wat precies evenveel is als in het vorige seizoen.

Of registreer je om te kunnen reageren.