Akkerbouw

Nieuws 1994 x bekeken 3 reacties

Drijfmest goed voor gewasopbrengst

Vredepeel - Een basisbemesting met dierlijke mest leverde in 2012 13 procent meer opbrengst dan een bemesting met mineralenconcentraten. Dat blijkt uit een tussenevaluatie van het project “Bodemkwaliteit op zandgrond” dat uitgevoerd wordt op PPO-locatie Vredepeel. Het project loopt van 2011 tot 2017 en richt zich op organische stofbeheer en grondbewerking.

In de proef worden twee geïntegreerde bedrijfssystemen en een biologisch systeem vergeleken. Eén geïntegreerd systeem wordt met drijfmest bemest, de jaarlijkse aanvoer van effectieve organische stof (EOS) in dit systeem is 1.500 kilo per hectare. In het tweede geïntegreerde systeem wordt in plaats van onbewerkte dierlijke mest mineralenconcentraat gebruikt. Hiermee wordt jaarlijks 800 kilo EOS aangevoerd. Binnen elk systeem zijn veldjes aangelegd die in de vorm van compost jaarlijks 1.700 kilo EOS extra krijgen. In 2012 zijn in deze plots nog geen metingen naar de effecten gedaan. De bedrijfssystemen hebben een zesjarige rotatie met aardappel, conservenerwten, prei, zomergerst, suikerbieten en mais, zo mogelijk aangevuld met groenbemesters. Over de systemen heen wordt niet-kerende grondbewerking vergeleken met ploegen.

In het tweede jaar van het project bleek dat de opbrengsten bij niet-kerende grondbewerking (NKG) gemiddeld gelijk waren aan de opbrengsten bij ploegen. Gemiddeld over de geïntegreerde systemen gaf alleen snijmais bij NKG een 10 procent lagere opbrengst dan bij ploegen. De oorzaak van dit verschil is volgens de onderzoekers onduidelijk, mogelijk ligt het aan de beworteling. Bij de andere gewassen was het verschil klein.

De opbrengsten van het bedrijfssysteem met mineralenconcentraten (MC) waren in 2012 gemiddeld 13 procent lager dan van het systeem waar met drijfmest organische stof aangevoerd wordt. Vooral de opbrengst van conservenerwten bleef bij MC fors achter. De onderzoekers vragen zich af of dat alleen komt door de organische stofstrategieën of dat andere effecten een rol spelen. Ook de snijmais opbrengst was bij de MC strategie relatief laag. Bij de andere gewassen is het verschil minder dan 10 procent.

Laatste reacties

  • j.verstraten1

    Luuk Meijering, wel even de juiste conslusies trekken als je een onderzoeksrapport leest! Dan had je nl. gelezen dat op het veld met kunstmestvervangers al 12 jaren lang alleen kunstmest wordt gebruikt. En de kunstmestvervanger wordt gebruikt waar hij voor bedoeld is: kunstmestvervangen! Het onderzoek is dus ook niet bedoeld om de bemestingswaarde van kunstmestvervangers te bepalen tav organische mest maar de effecten op opbrengst en nitraatgehalte van het grondwater door organische mest geheel achterwege te laten!

  • Mels

    Denk ook eens aan het effect van de samenstelling van mest,NPK en nog veel andere(spore)elementen en veel schimmels en bacterieen waarvan we de werking niet weten maar die wel degelijk van invloed(kunnen)zijn op de opbrengst.In de vervangers zijn die verhoudingen zoek of zelfs helemaal weg,om over kunstmest maar niet te spreken.

  • koestal

    wisten de meeste boeren al lang

Of registreer je om te kunnen reageren.