Akkerbouw

Nieuws 972 x bekeken

WIntergraan als erosiebuffer onderzocht

Wijnandsrade – Limburgse akkerbouwers die een kerende grondbewerking willen uitvoeren, vragen zich af of ze wintergraan kunnen gebruiken als erosiebuffer.

Hierover hebben ze een onderzoeksvoorstel ingediend bij de regionale programmacommissie van het Productschap Akkerbouw. De proef wordt dit seizoen door DLV Plant en PPO-WUR uitgevoerd op Proefboerderij Wijnandsrade.

In de nu geldende erosieverordening wordt voorgeschreven dat bij een kerende grondbewerking op hellingen van 2 procent of meer voor 1 december een bufferstrook of buffervlak moet worden aangelegd met gras, kruiden of luzerne.

Op Proefboerderij Wijnandsrade worden de metingen in het voorjaar voorbereid. Op twee tijdstippen in het najaar zijn stroken ingezaaid met gras, wintergerst en wintertarwe. Daarnaast liggen er onbeteelde stroken.

In het voorjaar willen de onderzoekers door middel van regensimulatie de mate van afstroming van water en grond meten. Op een ander deel van het proefveld wordt de natuurlijke afstroming in het groeiseizoen gemeten. Om de metingen goed te kunnen uitvoeren zijn corridors ingegraven om elk testveldje afzonderlijk te kunnen meten. De eerste resultaten worden deze zomer verwacht.

Of registreer je om te kunnen reageren.