Akkerbouw

Nieuws 887 x bekeken

Nog een vijfde uien oogst 2012 in opslag

Zoetermeer - Van de bruto opbrengst 2012 aan zaaiuien à 1,35 miljoen ton was medio april 79 procent ofwel ruim 1 miljoen ton al afgeleverd door de telers, vrijwel evenveel als in dezelfde periode van 2012 en 2011. Dat blijkt uit een enquête onder uientelers medio april, uitgevoerd in opdracht van het Bureau Uienmarkt Informatie (BUI). Deze telers vertegenwoordigen 12 procent van het areaal zaaiuien van bedrijven met meer dan 2 ha uien. De resultaten van de steekproef zijn geprojecteerd naar landelijk niveau.

De hoeveelheid uien die is afgeleverd sinds de voorgaande peiling is dus minder geweest dan in voorgaande seizoenen. Medio februari dit jaar was er namelijk van de oogst al 0,8 miljoen ton afgeleverd, vorig jaar pas 0,74 miljoen ton en in 2011 nog minder, te weten 0,7 miljoen ton. De tarra in de tot nog toe afgeleverde partijen lag op ruim 10 procent. Dat was vorig jaar 13 procent en in 2011 eveneens 10 procent.

De hoeveelheid die nog in opslag ligt was medio april nog ruim 280.000 ton, tegen vorig jaar april 535.000 ton en het jaar ervoor 245.000 ton. Belangrijk voor de handel is het aandeel nog vrij verkoopbare uien. Dit komt nu neer op 12 procent van de oogst, ruim 160.000 ton bruto. Medio april 2012 en 2011 werd dit ruimer geschat, op 450.000 en 200.000 ton. Het gemiddelde uitvalpercentage van de nog opgeslagen uien ligt volgens BUI nu op 12 procent (2012: 25 procent, 2011: 14 procent en 2010: 9 procent).

Van de opgeslagen voorraad is 41 procent, plm. 120.000 ton al verkocht (contractueel vastgelegd maar nog niet afgenomen). Feitelijk is dus 88 procent ofwel 1,2 miljoen ton van de totale bruto opbrengst al verkocht. Vorig jaar was medio april 71 procent, ruim 1,1 miljoen ton, verkocht. In april 2011 was het 85 procent, ofwel 1,06 miljoen ton.

Van alle bedrijven met zaaiuien had bij de peiling in april 21 procent nog vrije uien en had 5 procent zelfs nog niets verkocht.

Uit de enquête blijkt voorts dat onder de bedrijven vanaf 2 ha zaaiuien het verwachte areaal afneemt met 3 tot 4%.

Of registreer je om te kunnen reageren.