Akkerbouw

Nieuws 1799 x bekeken 1 reactie

Productschap Akkerbouw lijdt verlies

Den Haag - Het Productschap Akkerbouw (PA) leed vorig jaar iets meer verlies dan in de begroting was voorzien. Het verlies komt uit op 877.800 euro. In de begroting was uitgegaan van 763.200 euro. De voornaamste oorzaak is dat het PA minder inkomsten uit heffingen kreeg dan begroot.

Uit de jaarrekening over 2012 blijkt dat het PA vorig jaar bijna 11,5 miljoen euro aan inkomsten had, waarvan bijna 9,5 miljoen euro aan heffingen. Het PA gaf ruim 12,3 miljoen euro uit. In 2011 lagen de inkomsten op 12,1 miljoen euro en werd 13,7 miljoen euro uitgegeven. Dat leidde tot een verlies van ruim 1,6 miljoen euro.

Door het verlies krimpt het eigen vermogen van 14,5 miljoen euro op 1 januari naar 13,6 miljoen euro op 31 december 2012. Volgens een richtlijn van de Sociaal Economische raad (SER), dat toezicht houdt op de productschappen, mag het eigen vermogen aan het eind van een boekjaar niet groter zijn dan de uitgaven die in dat jaar zijn gedaan. In deze berekening wordt het bestemmingsfonds niet als eigen vermogen gezien. Zo bezien was de financiële reserve op 31 december 12,6 miljoen euro. Dat is 102,4 procent van de jaarlasten van 12,3 miljoen euro en is dus hoger dan de SER-norm. In 2011 was de reserve 97,1 procent van de jaarlasten.

Eind vorig jaar had het productschap al besloten vrijwel alle heffingen voor 2013 gelijk te houden aan die van 2012. Gezien het voorgenomen besluit van de regering om de productschappen op te heffen, houdt het bestuur de mogelijkheid open om de heffingen aan te passen.

Eén reactie

  • Tiny1946

    Productschappen opheffen is de juiste oplossing, dat kan niet meer,er verdwijnt elke dag landbouw grond voor natuur industrie stedebouw en opvang voor vogels
    die bedragen zijn niet op te brengen zoals het productschap daar melding doet.

Of registreer je om te kunnen reageren.