Akkerbouw

Nieuws 1979 x bekeken 1 reactie

Primeuraardappelen België te laat geoogst

Brussel – Ruim 70 procent van de primeuraardappelen in België zijn vorig jaar te laat geoogst. Daardoor mogen ze niet worden aangemerkt als primeuraardappelen. De telers lopen het risico dat ze Brusselse toeslagen mis lopen.

Volgens het Vlaamse Informatiecentrum voor de Land- en Tuinbouw (Vilt) moeten primeuraardappelen vóór 20 juni zijn geoogst. Aardappelen die na die datum zijn gerooid, moeten worden aangeduid als vroege aardappelen. “Sinds 2011 is het correct toepassen van de verplichte driejaarlijkse teeltrotatie van aardappelen een randvoorwaarde voor de EU-premies”, meldt Vilt op de website. “De rotatieverplichting geldt niet voor primeuraardappelen, die worden geoogst vóór 20 juni. Bij controles in 2012 is echter gebleken dat meer dan 70 procent van de als primeuraardappelen aangegeven percelen, niet geoogst waren op deze datum.”

Volgens het Agentschap voor Landbouw en Visserij moeten telers in de aangifte melden of het pootgoed, primeuraardappelen, vroege aardappelen of late aardappelen betreft. In België mag op een perceel eens in de drie jaar aardappelen worden geteeld. Primeuraardappelen mogen vaker worden verbouwd, maar moeten dan vóór 20 juni zijn geoogst om verspreiding van ziekten te voorkomen. Volgens Vilt voldoen veel telers hier niet aan. “Het weer speelt vaak een rol, waardoor de datum niet wordt gehaald. Als na 20 juni is geoogst, moet de teler het gewas in de verzamelaanvraag wijzigen naar vroege aardappelen, zodat de aangifte correct blijft. Percelen die geleidelijk worden gerooid en op 20 juni niet volledig zijn geoogst, zijn vroege aardappelen en geen primeuraardappelen.”

Eén reactie

  • Mels

    Niet gewijzigd is geen toeslagrechten voor het betreffende areaal en jaar. Moet je eens opletten hoe netjes men het in kan vullen.....

Of registreer je om te kunnen reageren.