Akkerbouw

Nieuws

Meer pootaardappelen en minder fabriekers in 2012

Den Haag – De pootaardappelproductie was in 2012 groter dan in het voorgaande jaar. Dat komt door de combinatie van een groter areaal bij een hogere hectareopbrengst.

Bij zetmeelaardappelen is juist een krimp waarneembaar van zowel areaal als opbrengst. Dit blijkt uit recente cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De bruto-opbrengst van pootgoed van de oogst 2012 is volgens het CBS uitgekomen op 37,9 ton per hectare. Dat was voor de oogst 2011 nog 34,7 ton per hectare. Het areaal is met 3,1 procent uitgebreid. De totale Nederlandse productie steeg ten opzichte van de vorige oogst met 12,6 procent, ofwel 166.000 ton, naar 1.478.515 ton.

Op kleigronden is de hectare-opbrengst met 38 ton bovengemiddeld, op zand- of veengronden is 37,1 ton gemeten. Dat was in 2011 respectievelijk 34,7 en 34,6 ton per hectare.

De zetmeelaardappelsector laat een ander beeld zien; een iets lagere hectare-opbrengst (van 44 naar 43,9 ton), minder productie (van 2.163.374 naar 1.903.501 ton) en een kleiner areaal (geoogst oppervlak 2011: 49.168 hectare, 2012: 43.321 hectare). De areaalkrimp is het gevolg van de ontkoppelde EU-subsidie. Bij zetmeelaardappelen is het gehalte van groot belang bij de productie. Het gecontracteerde volume zetmeel is minder gekrompen dan het areaal.

Of registreer je om te kunnen reageren.