Akkerbouw

Nieuws

Gekoppelde steun voor vlas- en henneptelers in 2013

Den Haag – Vlas- en henneptelers ontvangen in 2013 300 euro per hectare aan gekoppelde steun bovenop hun bedrijfstoeslag. Dat wordt deze week in de Staatscourant bekendgemaakt.

Sinds 2012 ontvangen telers geen gekoppelde steun meer voor de teelt van vlas en hennep. Dit bedrag is toegevoegd aan de ontkoppelde bedrijfstoeslag. Doordat de gekoppelde toeslag is verdwenen en het graansaldo door de hoge graanprijzen erg hoog is, zeggen veel telers de vlas- en hennepteelt vaarwel. De Nederlandse verwerkers hebben het daardoor zwaar.

In september 2012 kondigde staatssecretaris Henk Bleker als overgangsmaatregel naar het nieuwe landbouwbeleid aan om de verwerkers 930.000 euro aan steun te geven, die de verwerkers vervolgens zouden kunnen doorsluizen in de vorm van hogere prijzen aan vlas- en henneptelers. Dit zou alleen gelden voor het oogstjaar 2013. Brussel constateerde echter dat deze steun in strijd was met artikel 68 van de EG-verordening voor de directe steun aan de landbouw. Steun verstrekken aan verwerkers van vlas en hennep is niet toegestaan, directe gekoppelde steun in 2013 aan telers wel. Alleen in het ‘oude’ gemeenschappelijk landbouwbeleid dat na dit jaar afloopt, mogen lidstaten nog gekoppelde steun aan teelten toestaan.

Het bedrag van €930.000 is afkomstig uit het budget voor de brede weersverzekering, dat niet volledig is benut. Het steunbedrag komt op 300 euro per hectare, maar zal verlaagd kunnen worden bij overschrijding van het budget. Dat is aan de orde als het vlas- en hennepareaal in 2013 boven de 3.100 hectare uitkomt. In 2012 lag het areaal daar iets onder.

De Nederlandse overheid wil dat de geplaagde vlas- en hennepsector behouden blijft in Nederland. Ze beschouwt de gewassen als goede producten voor de 'biobased economy', een sector waarvan de overheid verwacht dat deze in de toekomst flink zal groeien. Van vlas en hennep worden materialen vervaardigd die op het punt van de uitstoot van broeikasgassen een gunstige score hebben. Het is dus zaak de teelten en verwerkende industrie niet verloren te laten gaan, nu de sector het even zwaar heeft. Eenmaal verdwenen industrie komt namelijk niet snel weer terug, aldus David Kasse van het Productschap Akkerbouw.

Of registreer je om te kunnen reageren.