Akkerbouw

Nieuws

Geen boetes vanwege regels valse meeldauw in uien

Den Haag - Uientelers houden zich goed aan de teeltvoorschriften om de verspreiding van valse meeldauw tegen te gaan. Toezichthouder BQ Support hoefde in 2012 geen rode kaarten uit te delen. Ook in 2011 was er geen aanleiding om uientelers voor het tuchtgerecht te dagen, omdat ze onvoldoende doen om valse meeldauw tegen te gaan.

BQ Support voerde vorig jaar 36 gerichte controles uit, die waren gebaseerd op meldingen uit de praktijk. Er zijn twee gele kaarten uitgedeeld aan telers om ze te waarschuwen. In beide gevallen hebben de telers de tekortkoming verholpen. Eén teler heeft alsnog zijn afvalhoop afgedekt. Een andere teler heeft een uienperceel afgebrand omdat er veel valse meeldauw in voorkwam.

De Werkgroep Valse Meeldauw van het Productschap Akkerbouw, waarin gangbare en biologische telers zijn vertegenwoordigd, gaat dit jaar extra controleren op de meeldauwvrij verklaring. De eerste haarden van valse meeldauw worden meestal in plantuien gevonden.

Sinds enkele jaren mogen eerstejaars plantuien alleen worden geplant als tweedejaars plantuien, als er een meeldauwvrij verklaring voor is afgegeven. De keuringsdienst NAK-tuinbouw keurt een perceel eerstejaars plantuien vlak voor de oogst. Bij een vermoeden van valse meeldauw, wordt een test gedaan in het laboratorium. Als die negatief is, krijgt de partij alsnog een verklaring vrij van meeldauw. Als de partij besmet is moeten de plantuien een voorgeschreven warmtebehandeling ondergaan.

Plantuien die voor eigen gebruik worden vermeerderd, vallen niet automatisch onder het keuringsprotocol. Deze telers moeten de keuring zelf aanvragen bij de NAK-tuinbouw. Dat geldt ook voor eerstejaars plantuien die zijn geïmporteerd uit het buitenland. In de praktijk blijkt dat de telers van tweedejaars plantuien hierdoor niet altijd een meeldauwvrij verklaring kunnen overleggen. De PA-werkgroep gaat dit jaar hier extra op controleren. Zonder zo’n verklaring krijgt de teler van tweedejaars plantuien een boete.

Of registreer je om te kunnen reageren.