Akkerbouw

Nieuws 2389 x bekeken

Europese Commissie verwacht krappere graanmarkt

Brussel - Toegenomen aanplant van wintergewassen kan pas op termijn de krapte op de markt voor graan en oliezaden verlichten, meldt de Europese Commissie in de medio februari opgestelde kwartaalvooruitblik. Met de krapte doelt men op de gevolgen van onder meer de in het oogstjaar 2012/’13 met 4,7 procent teruggelopen productie van graan, naar een totaal van 272 miljoen ton.

De zogeheten stocks to use ratio, kengetal voor de verhouding tussen voorraden en verbruik is daardoor gedaald naar het lage peil van 11,6 procent. De voor de winter ingezaaide gewassen, die met uitzondering voor de Britse eilanden zijn uitgebreid ten opzichte van de voorgaande oogst, staan er op zich goed voor, zij het dat de winter in grote delen van de EU nog niet echt voorbij is.

De krimp in de voorraden granen doet zich het sterkst voor wat betreft mais. Dat is het gevolg van aanzienlijk lagere opbrengsten in Roemenië, Hongarije en Bulgarije, grote productiegebieden. Er is bijna 19 procent minder beschikbaar gekomen voor verbruik. De tarweoogst is ruim 4 procent gekrompen, hoofdzakelijk als gevolg van verminderde hectareopbrengsten. Gerst is juist wat ruimer beschikbaar gekomen, voor een groot deel door uitgebreid areaal.

Voor de komende periode verwacht de commissie enigszins teruglopende vraag naar granen voor diervoeding als gevolg van neergaande tendens in de ontwikkeling van vooral de varkenshouderij. Toenemende buitenlandse vraag zal vooral de tarwe-export stimuleren. Dat gaat leiden tot verdere krimp van de tarwevoorziening ten behoeve van de interne markt.

De commissie beroept zich op gegevens over het lopende seizoen en prognoses voor het oogstjaar 2013/’14. Dat betekent dat de aanplant van wintergraan een dominante rol vervult in de prognose. Voor het overige moet men het doen met doortrekken van trends en de visie van marktexperts.

Of registreer je om te kunnen reageren.