Akkerbouw

Nieuws 716 x bekeken

Eén behandeling met Contans niet effectief

Wageningen - Eénmalige behandeling met het middel Contans WG tegen Sclerotinia helpt op zwaar besmette percelen niet om de vorming van nieuwe paddenstoeltjes te verminderen. Ook helpt bij een hoge ziektedruk de inzet van fungiciden tegen phytophthora met een nevenwerking op Sclerotinia onvoldoende om aantasting van het gewas te voorkomen. Wel bleef bij een strak spuitschema het gewas ongeveer een week langer groen. Dat blijkt uit door DLV plant uitgevoerd onderzoek in opdracht van Belchim en het Productschap Akkerbouw.

Sclerotinia sclerotiorum is een bodemgebonden schimmelziekte, ook wel rattenkeutelziekte genoemd. Met name in de zetmeelaardappelteelt nemen de problemen toe. Bij het inzakken van het gewas beschadigen de stengels, worden ze geïnfecteerd en sterven dan vroegtijdig af.

Contans bevat de antagonistische schimmel Coniothyrium minitans. Deze infecteert de sclerotiën zodat deze niet meer kiemen en geen nieuwe paddenstoeltjes vormen.

De proef is uitgevoerd in een perceel waarop de zetmeelaardappelen die daar in 2011 stonden zwaar besmet waren. Er zijn toen veel sclerotiën geproduceerd en achtergebleven op de gewasresten. Voor de proef zijn nogmaals aardappelen op het perceel gezet.

In de proef zijn vier objecten aangelegd: Een voorjaarstoepassing met 4 kilo Contans per hectare, een najaarstoepassing, zowel voor- als najaarstoepassing en een voorjaarstoepassing in combinatie met lignine. Lignine is een voedingsstof voor de Contans en kan de werking mogelijk versterken.

Over de Contans-objecten zijn stroken neergelegd waarin een fungicidenschema met nevenwerking op Sclerotinia is vergeleken met een Curzate-schema zonder nevenwerking.

De onderzoekers hebben geen andere verklaring voor het geringe effect van Contans dan de extreem hoge infectiedruk op het perceel. Ervaringen vanuit eerder onderzoek en uit de praktijk laten een positiever resultaat zien. Belchim geeft nadrukkelijk aan dat een éénmalige toepassing op zwaar besmette percelen niet voldoende is. Bij zware ziektedruk zullen meerdere behandelingen nodig zijn om de infectiedruk vanuit de grond te verlagen.

Of registreer je om te kunnen reageren.