Akkerbouw

Nieuws

Bollenkeuringsdienst: 2012 was een goed jaar

Lisse – De Bloembollenkeuringsdienst (BKD) laat met haar jaarverslag over 2012 zien dat de dienst tot een gezonde bedrijfsvoering is gekomen.

Dit ondanks de tariefsverlaging van 5 procent en investeringen in de uitbreiding van het laboratorium en een nieuwe bedrijfshal. De liquiditeit (plus 0,7 naar 2,7) en solvabiliteit (van 56 naar 64 procent) van de BKD zijn vorig jaar verbeterd, zo blijkt uit de jaarcijfers. Het was een druk jaar, meldt de keuringsdienst. In het laboratorium zijn zo’n 21 procent meer toetsingen gedaan door virussen in lelie en uitbreiding van verplichte exporttoetsen. Ook zijn er meer monsters aangeboden voor een kwaliteitskeuring. Er wordt geïnvesteerd om meer efficiëntie en kwaliteit te realiseren. Vorig jaar zijn daarin al grote stappen gemaakt, zo blijkt uit het jaarverslag.

De inkomsten van de BKD kwamen in 2012 neer op 8.223.000 euro. Dat is 396.000 euro meer dan in 2011. De rentebaten namen door een andere manier van verantwoorden in de jaarrekening eenmalig met 35.000 euro toe. Daarnaast is een hoger rendement gerealiseerd door de keuze voor een ander spaarproduct.

De keuringsdienst investeerde 350.000 euro in de uitbreiding en modernisering van het laboratorium. Daarnaast is vorig jaar een begin gemaakt met de bouw van een bedrijfshal in het kader van de centrale opplant en opslag van bloembollen. Hier is vorig jaar 141.000 euro aan besteed.

De begroting dit lopende jaar is 108.000 euro. Dat is zo’n 2 ton lager dan het voor 2012 begrote saldo, omdat de BKD voor 2013 uitgaat van lagere baten. De baten uit keuringsactiviteiten dalen met 556.000 euro. De overige baten vallen met 118.000 euro terug, vooral door teruglopende inkomsten uit detachering en genormaliseerde rentebaten.

Het doel was om de stand van de bestemmingsreserves in 2012 op 3.500.000 euro te krijgen. Dit bedrag is uitgekomen op 3.561.000 euro. De BKD spreekt van een ‘zowel financieel als kwalitatief goed jaar’. Efficiëntieverbetering blijft voor de toekomst hoog op de agenda staan.

Of registreer je om te kunnen reageren.