Akkerbouw

Nieuws

Beren op de weg voor plantgezondheidsfonds

Hillegom/Den Haag – Het nieuw op te richten plantgezondheidsfonds kan voor de bloembollensector een alternatief zijn voor de stengelaaltjesregeling met het Productschap Tuinbouw (PT). De akkerbouwsector is wat sceptisch over het fonds; risico's kun je beter zelf indekken.

Dat blijkt uit reacties van sectorvoormannen Sjaak Langeslag en Jaap Haanstra. Jaap Haanstra, voorzitter van de LTO-vakgroep akkerbouw, zegt dat er in de vakgroep terughoudend is gereageerd op de plannen voor het plantgezondheidsfonds. "We zien veel beren op de weg, maar die kun je natuurlijk opruimen." Het bezwaar zit hem vooral in het verplichte collectieve idee achter het fonds. "Voor de quarantaineziektes waar we in de sector nu tegenaan lopen, hebben we een verzekering: Potatopol. Dat functioneert goed, met een hoge dekkingsgraad."

De risico's van de plantaardige sectoren gezamenlijk delen, vindt Haanstra een heel ander verhaal. "Dat is een moeilijk verhaal in de akkerbouw. Ik vraag me af of dit draagvlak krijgt. Een goed alternatief voor collectief risico is volgens mij een eigen risico; geld reserveren voor calamiteiten op je eigen bedrijf. Maar we gaan op elke uitnodiging in om hier open over te praten."

Sjaak Langeslag van bloembollenvereniging KAVB vindt het plantgezondheidsfonds een goed initiatief. "Voor schade door het tulpenstengelaaltje hebben we nu een heffingsregeling met het PT. Daarvoor moeten we een alternatief zoeken. Dit fonds kan de oplossing zijn. Want als er een ziekte uitbreekt en het product moet worden vernietigd, moet de continuïteit van de betreffende bedrijven worden geborgd."

Het is moeilijk daar een prijskaartje aan te hangen. "Dit is vergelijkbaar met verzekeringen. Het is alleen lastig om de risico's van plantenziekten te overzien. We kijken hiervoor naar het diergezondheidsfonds, dat al een tijdje bestaat."

Langeslag geeft aan dat naar een structuur wordt gezocht voor het plantgezondheidsfonds. "Gesprekken met overheden en vervolgens een draagvlakonderzoek onder de betreffende ondernemers moet duidelijk maken of het fonds kans van slagen heeft. Maar met het wegvallen van de productschappen is het zeker verstandig om voor de toekomst alternatieven te hebben voor collectieve financieringen. De sectoren moeten gewoon meer zelf gaan regelen."

Of registreer je om te kunnen reageren.