Akkerbouw

Nieuws 1000 x bekeken

VTA meldt historisch weinig vrije aardappelen

Noordhoek - De voorraad consumptieaardappelen bij de leden van Verenigde Telers Akkerbouw had op 15 februari nog een volume van ruim 42 procent van de hoofdoogst. Dat is 8 procent minder dan het gemiddelde over de laatste vijf jaren.

Dat is het resultaat van een voorraadinventarisatie door VTA onder een representatief deel van haar leden, een vast panel  van ongeveer 250 telers. De leden waarbij de februari-peiling is gedaan, de tweede van de drie die jaarlijks plaatsvinden, hebben dus al veel van hun productie afgeleverd. Dat past bij de schaarste in de aardappelvoorziening dit seizoen, na een areaalverkleining en ook lagere hectareopbrengsten in zowel Nederland als de omringende grote aardappelen producerende landen. De Nederlandse oogst 2012 was de kleinste sinds 2006.

Van hun totale oogst hadden de VTA-telers op de peildatum nog een kleine 15 procent vrij voor verkoop. Van hun voorraden is dat ruim eenderde (35 procent). VTA noemt de voorraden in opslag extreem klein en stelt dat er in absolute tonnen waarschijnlijk nog historisch weinig vrij te verkopen is. Een vergelijking met vorig jaar wijst uit dat er in volume eenvijfde minder aardappelen in voorraad zijn. De nog aanwezige vrij verkoopbare hoeveelheid is eenderde minder dan vorig jaar. De tarra in de opslag is wat minder dan vorig jaar.

Het voorlopig totaal areaal consumptieaardappelen dat de bevraagde groep VTA-telers denkt uit te planten voor oogst 2013 is 3 procent kleiner dan vorig jaar. De derde en laatste  VTA-voorraadinventarisatie van het seizoen volgt in april.

Of registreer je om te kunnen reageren.