Akkerbouw

Nieuws 3992 x bekeken 17 reacties

Praktijktest sojateelt bij zes agrariërs

Apeldoorn - Met zes agrariërs begint Agrifirm komend seizoen met een praktijktest sojateelt. Het initiatief richt zich op de teelt en verwerkingsmogelijkheden van Noordwest-Europese soja in de akkerbouw en veehouderij.

In de praktijktest begeleiden speciaal opgeleide specialisten van Agrifirm Plant deze zes eerste Nederlandse sojatelers bij de teelt. Voor dit eerste seizoen, in deze voorlopig eenjarige test, is ruim 20 hectare soja vastgelegd bij de betrokken boeren.

Na de oogst kunnen de telers ervoor kiezen om de soja te verwerken op het eigen erf of ze kunnen de oogst via Agrifirm Plant afzetten naar de food- en feedsector. In het laatste geval moeten de producten voldoen aan  internationaal erkende voedselveiligheidsstandaarden. Hiervoor geldt een garantieprijs plus nabetaling op basis van de eiwitkwaliteit.

"Er is veel interesse in deze praktijktest vanuit meerdere industriële en maatschappelijke organisaties", zegt Ruud Tijssens, directeur corporate affairs bij Agrifirm. "Ze zien er toekomst in; een belangrijke bijdrage om op langere termijn de teelt van eiwithoudende gewassen in Europa mogelijk te maken."

Uitgangspunt voor deze praktijktest is dat sojateelt in Nederland over vijf jaar commercieel aantrekkelijk moet zijn. "Die tijd hebben telers nodig om de teelt in de vingers te krijgen. We zetten in op een opbrengst van 3 à 4 ton per hectare."

Tijssens denkt dat de sojateelt kan concurreren met andere gewassen. "Boeren zien ook die maatschappelijke discussie over duurzame soja. De vraag groeit en daar spelen we graag op in. Sojateelt geeft akkerbouwers de gelegenheid een extra gewas op te nemen in de vruchtwisseling, wat een positief effect heeft op de bodemvruchtbaarheid. Het lokaal verwerken van in Nederland geteelde soja op bijvoorbeeld het eigen erf, draagt bij aan het sluiten van kringlopen. Hiermee spelen Agrifirm en deelnemers in op het streven naar duurzame grondstoffen voor de veehouderij."

Eventuele opschaling van de Nederlandse sojateelt zal stapsgewijs plaatsvinden. "Er zijn heel specifieke markten voor, zoals de humane en biologische sector. Daardoor voorzien we op korte termijn nog geen heel grootschalige eiwitteelten."

Laatste reacties

 • agropak

  Wel erg optimistische verwachting van de opbrengst per ha hou het eerst eens op 2,5 tot 3 ton. Wat mij trouwens bevreemd dat het verhaal over soy teeld in nederland de laatste jaren steeds weer opduikt. Heeft waarschijnlijk hoofdzakelijk te doen met het zakkenvullen van advieseurs etc. Er zijn over de jaren al verschillende proeven gedaan dit met wisselend, en meestal negatief resultaat. Wees nu eerlijk nederland is geen land voor soy teeld qua klimaat en groot schaaligheid

 • schoenmakers1

  ooit was mais ook een gewas wat niet in nederland thuishoorde

 • rijkhoff

  En ook suikerbieten was een subtropisch gewas

 • koestal

  nog een beetje de goede rassen selecteren en we hebben in Nederland weer een nieuw gewas er bij,goed voor het imago,het schijnt nodig te zijn

 • jan10

  Nog wat veredelingswerk te doen,nu is die boon in oktober pas rijp.

 • agratax2

  Arie ik heb soya geteeld in mijn tuin na eerst informatie te hebben ingewonnen over wat ik als opbrengst kon verwachten per plant. Toen ter tijd werd er 2 - 2,5 boontje per peultje als zeer goed aangegeven vanwege klimatologische omstandigheden (daglengte en temperatuur). Door e bank genomen kwam dit gegeven aardig uit en betekende dan ook niet meer dan 50 - 70 % van de mogelijke opbrengst. @koestal.De vergelijking met mais kan best opgaan, maar laten we niet vergeten dat we in 1950 de eerste maistesten hebben gehad en toen duurde het nog 20 jaar voor er bruikbare rassen waren voor silage. Voor zaadteelt is Nederland nog niet optimaal. Ik denk dat we in Nederland meer succes zullen hebben met luzerne teelt voor eiwitrijk veevoer of lupine teelt zo gauw de rassen voldoende oogst zeker zijn. Lupine is per slot een inheems gewas met een groot structuur verbeterend vermogen.

 • VEN04

  Gras is een eiwitteelt welke in Nl. past, mits we voldoende kunnen bemesten om ook goede eiwitgehalten te oogsten.

 • ed12345

  agropak en ik zelf telen al velen jaren soya op een gegeven moment voor dezelfde firma.Voor de nederlanders soya typen zijn ingedeeld naar gelang de breedte graad op aardbol de 50e breete graad is zo'n beetje het meest noordelijke dat is type 000 en 'n type IX is zo ongeveer voor de 25e breete graad Soya doet de belangrijke dingen zoals bloeien en peulzetten bij daglengte en niet zoals mais bij de optelling van warmte eenheden maar soya heeft veel zon nodig Dus ik ben het met Agropak eens dat in nederland al vaker geprobeerd is en dat jullie eigenlijk iets te noordelijk zitten en meestal te weinig zon Soya kan hogere temperaturen verdragen dan mais In ieder geval hoe zuidelijker hoe meer kans Agropak zit ongeveer op de 45e breedte graat en ik zo ongeveer op de 46e dus wij werken met de typen 00 of enkel nul vandaar dat wij iets makkelijker soya telen dan jullie

 • ed12345

  Agratax in jouw geval zou je moeten denken aan een 000 type maar het zal wel het gebrek aan zon geweest zijn dat je kleine peulen gegeven heeft

 • Jan Zonderland

  3 Ton per ha is 45 bushel per acre, 4 ton is 60 bushel om even de vergelijking te maken met hier, Canada. De gemiddelde opbrengst over de laatste 5 jaar in Ontario ligt op ongeveer 46 bushel per acre. Die 4 ton per ha lijkt mij dus ook wat optimistisch.
  Verder kan een teler zelf niet zoveel met soyabonen. Die moeten eerst geroosterd worden alvorens je ze gemalen aan vee kunt voeren.
  Verder zal het niet zo moeilijk zijn om de teelt onder de knie te krijgen maar het zou wel makkelijk zijn als men Round Up ready bonen kon zaaien.
  Maar ook voor conventionele bonen zijn voldoende middelen beschikbaar om ze onkruidvrij te houden. Verder zit er geen werk in en gaat het min of meer vanzelf.
  Met een opbrengst van 3 ton per ha ben ik echter bang dat het nooit een beter renderende teelt wordt dan granen in Nederland

 • agropak

  Laat ik voorop stellen dat soy een mooi gewas is om te telen, en misschien na veel kweekwerk zou er wel wat beschikbaar kunnen komen wat op de nederlandse breedte graad wil groeien, maar net zoals Jan al schrijft het is niet alleen maar wat telen, in de rest van het traject zul je ook moeten investeren ( roosteren/ toosten of eventueel persen),en geloof me dat zijn geen kleine investeringen. Had hier ook een klant die dacht dat hij dat zelf wel in zijn achtertuin kon doen, met alle gevolgen van dien . Waarom niet gewoon de erwten teelt, die in nederland wel thuis hoort meer promoten

 • agropak

  Er zal wel ergens een subsidie potje zijn aangeboord. Moet toch wel even lachen om de opmerking: speciaal opgeleide specialisten. Waar zijn die opgeleid, Wageningen ????

 • agropak

  In het jaar 2006 zijn in nederland veldproeven gehouden met verschillende soy rassen. Praktijkonderzoek Plant en Omgeving door Ing. J.G.M Pauw PPO nummer 510447 kijk hier eens na voordat je gaat telen

 • agropak

  Sorry niet jaar 2006 maar 2005

 • ed12345

  Arie er zijn altijd landbouwkundigen die iets willen wat eigenlijk niet kan in de begin jaren 80 was het hier ineens de voorlichting die zat te vertellen dat koolzaad hier in canada canola geheten ik me al eens in de discussi met die mensen dat waar wij zitten juli en augustus veel te benauwd heet zijn voor koolzaad met als voorbeeld in nederland gaat het goed waar frisse lucht en wind is zeeland de polders en groningen b.v. in de rest is het niks gedaan
  Maar nee het ging hier wel .Mooi niet dus ,ik heb het natuurlijk nooit geprobeerd maar de gene die dat wel deden was 't eenmalig hier in canada gaat het ook prima waar het koeler is Net zo met de soya in de nl ,in de begin 80er jaren was er breeder in nederland die het geprobeerd heeft maar is ook gestopt

 • marten87

  Alle klanten van agrifim betalen dit project door een lagere tarwe prijs te krijgen. Mocht de proef succesvol worden is de enige die er beter van wordt Agrifirm. De teler is verplicht te leveren aan Agrifrim. De veeboer betaald de hoofdprijs, aan Agrifirm ja.

  Zonder veredeling met de huidige rassen gaat het niet lukken..

 • trekker123

  Waarom niet gewoon erwten zaaien?

Laad alle reacties (13)

Of registreer je om te kunnen reageren.