Akkerbouw

Nieuws 1824 x bekeken

McCain komt met individueel poolsysteem voor fritesaardappelen

Lelystad - McCain biedt fritesaardappeltelers een nieuwe contractvorm aan; het McCain Persoonlijk Pool Systeem (PPS).

Dit contract kan afgesloten worden in combinatie met een vasteprijscontract voor levering van fritesaardappelen aan McCain. Dit contract komt in de plaats van het marktprijs-participatie-contract dat McCain tot dit jaar aanbood.

Volgens Mark Zuidhof, potatomanager Holland bij McCain, is er onder telers behoefte aan een poolsysteem.  “Met dit contract kunnen we daar in voorzien.” Met dit contract kan een teler de prijs van zijn aardappelen die hij aan McCain levert vastzetten op basis van het termijnmarkt niveau. De teler kan gedurende het hele seizoen dat loopt van 1 juli tot 15 april, wanneer de termijnmarkt afloopt, de prijs vastzetten. Iedere twee maanden moet hij de prijs van 20 procent van het afgesproken volume vastzetten. McCain biedt de keus voor een pool met of zonder garantieprijs. Voor het ras Markies geldt een garantie van 8 euro per 100 kilo. Voor deze pool met bodem geldt in het eerste tijdvak, de maanden juli en augustus, een afslag van 10 procent op de vastgezette prijs. De afslag loopt af naar 6 procent in het laatste tijdvak dat loopt van maart tot 15 april.

Het mooie van dit poolsysteem is volgens Zuidhof dat de teler zelf bepaalt wanneer hij z’n aardappelen verkoopt en niet een poolcommissie. De prijsbepaling staat helemaal los van het leveringstijdstip. Week 16 is de gemiddelde leveringsweek, voor iedere week eerder of later leveren geldt een correctie voor bewaarvergoeding van 0,75 procent van de prijs naar beneden of naar boven.

Of registreer je om te kunnen reageren.