Akkerbouw

Nieuws 4320 x bekeken 17 reacties

LTO: bodemvruchtbaarheid holt achteruit

Den Haag - LTO-Akkerbouw is bereid het uitrijden van onbewerkte dierlijke mest na 1 juli op te geven. De vakgroep wil dan meer bodemverbeteraars kunnen gebruiken. Vakgroepvoorzitter Jaap Haanstra vindt de gebruiksnormen in het Vierde Actieprogramma Nitraatrichtlijn te krap. “De bodemvruchtbaarheid holt achteruit.”

Het actieprogramma loopt dit jaar af. De overheid stelt binnenkort het vijfde actieprogramma vast met de gebruiksnormen voor 2014 en daarna. Haanstra is bereid om na 1 juli geen onbewerkte dierlijke mest meer te gebruiken. “Want dat is negatief voor het nitraatgehalte in het grondwater. Als een groenbemester wordt geteeld kan de datum later liggen. Dan moeten akkerbouwers in het najaar wel bodemverbeteraars kunnen gebruiken als het Pw-getal laag genoeg is. Dat is hard nodig om de bodemvruchtbaarheid te herstellen.”

Mestverwerkers kunnen hier op inspelen, stelt Haanstra. “Dan komt er vraag naar bewerkte producten in de vorm van bodemverbeteraars. Dat is van belang voor de veehouders. Mestverwerking moet dit jaar van de grond komen, anders krijgt ook de rundveehouderij te maken met dierrechten.”

Laatste reacties

 • Mels

  Ik dacht eerder aan gewoon je eisen op tafel leggen en weglopen van de tafel met proleten die het zo goed weten.Je wilt weer terug komen als er iets zinnigs op tafel ligt en niet weer een of ander halfbakken plan wat de bodemvruchtbaarheid en de kwaliteit van de gewassen niet helpt.Want dat is wat er uiteindelijk gebeurt.Maar helaas zal dit niet gebeuren.Lto bakt betere zoete broodjes dan menig bakker.

 • jvanleijsen1

  volgens mij holt juist dhr Haanstra het hardst teruguit !
  Deze visie dient geen enkel belang , alleen diegene die absurt intensief akkerbouw pleegt , alleen kun je daarmee je grond ook niet alleen goed krijgen . Best Jaap denk en beslis in mogelijkheden en niet in beperkingen .

 • Mels

  Lto en wat zinnigs bedenken,laat me niet lachen.Elke drol (in dit verband erg toepasselijk) kan zonder veel onderzoek zien dat het niet goed gaat op deze manier en dan verzin je zoiets.Dit helpt ook nog eens niet mee aan het plaatsen van mest.

 • jordi 1455

  ach je meent het haanstra, dat je er nu pas bent achter gekomen wij weten het al jaren.

 • Thybaut1

  Beste Jaap,
  betekent dit dan dat ik als legpluimveehouder de eigen mest na de oogst niet meer kan aanwenden op mijn eigen grond?
  Nu voeren we in het voorjaar drijfmest aan en voeren een gedeelte van de pluimveemest af wat overigengs absoluut niet duurzaam is, [heel veel transportbewegingen] veel beter zou zijn om deze in het voorjaar te kunnen uitrijden, maar dat mag weer niet omdat je niet kunt inwerken wanneer er graan staat, als we zo doorgaan wordt het allemaal wel heel erg krom, graag reactie.

 • alco1

  Dat is ook weer iemand die denk: Hoe kan ik geliefd worden en geen reprimande krijgen van mijn baas.

 • j.verstraten1

  volgens mij denkt Jaap juist in oplossingen. Netto méér organische mest op het land ipv nog strengere normen. Is beter voor iedereen, behalve dan de legpluimveehouder in dit geval, tenzij die mest ook gezien word als bodemverbeteraar of indien een groenbemester wordt geteelt want dan komt de datum later te liggen.

 • Mels

  j.verstraten,het is toch van de idiote dat je juist het uitrij seizoen ga verkorten als je ook van mening bent dat er teveel mest is,wat niet zo is maar dat terzij,bla bla meer bodemverbeteraars bla bla,alsof de gemiddelde akkerbouwer te stom is om te snappen dat ie mest en groenbemester moet/kan combineren om zijn bodemvruchtbaarheid op peil te houden/niet te laten dalen.Volgens mij heeft die dikkop aandelen in een mestverwerker,daarom roept ie dit.Gewoon allemaal een beetje meer mogen gebruiken lost het probleem op en het milieu gaat er echt niet van naar de gallemiezen.

 • jordi 1455

  Mels meer mest uitrijden is milieu vriendelijker en dan gewoon boven gronds. Dat mest verwerken is puur onzin eerst een leger vrachtwagens om de mest op te halen en dan de droge mest weer distruberen. ik zie alleen een nog grotere last voor het milieu aangezien er meer logistiek komt bij kijken. Bij mij in de buurt is een proefboerderij die een instalatie heeft om stroom op te wekken met het methaan wat vrijkomt van de mest vrij komt, als je dit gaat transporteren naar een vergister dan is de meeste bruikbare methaan al lang de lucht ingevlogen. Mest is bron van mineralen en energie maar de overheid ziet het als chemisch afval.

 • minasblunders1

  De landbouwkundige kennis, waar Nederland vroeger om bekend stond is helaas helemaal verdwenen. Het stelletje idioten dat nu nog de WUR bevolkt, teert op de goede naam die Wageningen vroeger had en heeft zelf geen enkel benul meer. Scheikundige processen in de landbouw? Nooit van gehoord. Tellen maar die mineralen.

 • hakker

  Wat een rare kronkel. dus als je Pw maar laag genoeg is mag je meer bodemverbeteraars aanwenden. Dus de boeren die al die jaren in hun grond geïnvesteerd hebben, gaan naar de slachtbank omdat zij niet in staat zijn bodemverbeteraars aan te wenden. Het is immers nog altijd zo geweest dan fosfaat en organische stof enigszins gekoppeld zijn. Hogere org. stof is ook betere binding en dus minder uitspoeling. En wat betreft al dat opwerken van de mest, is alleen in het belang van de veehouderij maar niet in het belang van de landbouw in zijn geheel. Al het goede spul voor de export en het water blijft achter, waarbij vervolgens getracht wordt deze kosten aan de akkerbouwer door te berekenen. Nu via aanwending de druk in voorjaar nog verder verhogen en we worden verplicht mee te werken aan dit belachelijke systeem. Ik wil gewoon onbewerkte mest in plaats van bewerkte mest en vaste fractie. Laagste kosten, beste inpasbaar en het valt nu al niet mee om die 170 kg dierlijke mestnorm te halen. Dhr. Haanstra zit er helemaal naast in mijn beleving.

 • Mels

  Jordi,doet ie het goed die 1455?We zijn het aardig eens.Ik voeg er niks an toen.

 • Mels

  Hakker,Ik geef je gelijk,ik wil ook onbewerkte mest en het liefst met monsters vooraf maar dat is moeilijk.Wat en wie er beter van wordt begrijp ik ook niet maar in elk geval zal dit wel weer een lto compromis zijn zoals de lto zo goed compromissen kan sluiten.En dat noemt zich belangenbehartiger van boerend NL.Yeah right.....

 • jvanleijsen1

  hakker ben het met je eens , overigens is het wel zo dat die dunne geen water is .
  Hoe wil Jaap haanstra organische stof aanvoeren ? Compost ?
  Fosfaatarme organische stofproducten zijn er niet , schaars of onbetaalbaar en tevens plastic en allerlij troep op het land . Ook compost moet gehigieniseerd zijn (1 uur 70 graden ) gebeurd dit ??? Tomatenloof en parikaloof zijn familie van de aardappel dus risico op ? Ringrot/bruinrot ?
  Ik denk dat jaap Haanstra een zeer intensief akkerbouwbedrijf heeft en dan kom je organische stof tekort maar dit houdt hij niet vol .
  Je moet je bouwplan zo inrichten en de grond zelf zoveel mogelijk organische stof laten produceren is nog het duurzaamst ook .Om dit alles zo goed mogelijk voor elkaar te krijgen is optimaal gebruik van organische mest zeer belangrijk !!
  Lto /zlto hebben de verkeerde visie !!!!
  Referendem ???
  straks hebben we en geen organische stof en geen mest meer !!!!!1

 • K. Hiddema

  planten teler:
  1 mest verbranden is roofbouw
  2 mest bewerken geeft co2 uitstoot
  3 als de akkerbouw zijn planten niet voldoende meer mag voeden geeft dat productie verlaging en op termijn een hogere prijs
  4 het is van de zotte dat een veehouder meer mest mag uitrijden
  5 een troost bij handhaving van huidig beleid worden de consumenten prijzen vanzelf hoger en gaan die de overheid wel bijsturen

 • gjcamps

  Men wil gewoon af van boer-boer transporten want hieraan verdient men te weinig. De overheid moet zich niet met detail regelgeving bezig houden, als vanuit Brussel de opdracht komt om de mest te verwerken of om deze over de grens af te zetten is dat prima. Dit is een taak voor de intensieve veehouderij die dan zelf moet uitzoeken wat de meest efficiente manier is. Laat voor de akkerbouwers in Nederland echter dezelfde regels gelden zoals in de omringende landen. Waarom mag er bijvoorbeeld geen onbewerkte mest de grens over? Lange leve Europa! Ben het met jullie eens, voor de bodemvruchtbaarheid is mest en met name organische mest de basis voor een goed bodemleven, structuur en gezonde gewassen.

 • Mels

  gjcamps,dat kan toch heel eenvoudig,gewoon elke vracht bemonsteren en wegen,krijg je ook geen gerotzooi.Al moet die mest 150 mtr verderop naar een akkerbouwer,je weet dan exact hoeveel je afvoert kom je ook nooit in de problemen.

Laad alle reacties (13)

Of registreer je om te kunnen reageren.