Akkerbouw

Nieuws

Akkerbouwers willen behoud teeltregelingen

Lelystad - Akkerbouwers willen dat de teeltregelingen blijven bestaan na de opheffing van het Productschap Akkerbouw (PA) in 2014. Voorwaarde is dat overtreders worden bestraft, zegt 91 procent van de 418 akkerbouwers die hebben meegedaan aan een enquête van de Nederlandse Akkerbouw Vakbond (NAV).

Het PA kent teeltverordeningen die akkerbouwers verplichten om bepaalde onkruiden en ziekten als phytophthora, aardappelmoeheid, valse meeldauw en koprot te bestrijden. Van de ondervraagden vindt 2 procent dat de teeltmaatregelen kunnen verdwijnen. Bijna 94 procent vindt dat overtreders moeten worden beboet.

Bijna driekwart (70 procent) van de akkerbouwers wil dat het onderzoek, dat nu collectief wordt gefinancierd via het PA, in stand blijft. 16 procent vindt dat niet nodig.

Markt- en prijsinformatie scoort een draagvlak van 87 procent onder de akkerbouwers, 4 procent vindt het onbelangrijk. Ondanks het belang dat de akkerbouwers hechten aan markt- en prijsinformatie, vindt 40 procent dat dit niet collectief moet worden gefinancierd; 7 procent vindt van wel.

Thema’s zoals duurzame akkerbouw, energiebesparing, energieproductie en natuur en biodiversiteit scoren lager in de enquête.

NAV-voorzitter Teun de Jong vindt dat alles op alles gezet moet worden om teeltregelingen en collectief gefinancierd teeltonderzoek voort te zetten, zei hij woensdagavond op de ledenvergadering in Lelystad. “In de voorstellen voor het nieuwe EU-landbouwbeleid staat dat taken met een groot draagvlak een overheidserkenning kunnen krijgen. Dan kun je als sector toch gezamenlijk iets regelen voor teeltmaatregelen en onderzoek.”

Of registreer je om te kunnen reageren.