Akkerbouw

Nieuws 1352 x bekeken 1 reactie

Vergunning genaardappel Amflora ingetrokken

Brussel - Het Europees Gerecht vernietigt de toelating van de genetisch veranderde aardappel Amflora. Het gerecht vindt dat de Europese Commissie zich bij de toelating niet heeft gehouden aan de vereiste procedures.

In maart 2010 kreeg BASF een toelating voor Amflora. De aardappel bevat door genetische modificatie alleen het gewenste amylopectinezetmeel. De Europese Commissie baseerde zich voor de toelating op een tweede positief advies van de Europese Autoriteit voor de Voedselveiligheid (EFSA). Dat oordeelde dat de Amflora-aardappel geen gevaar inhield voor de volksgezondheid of het milieu. Het advies was niet unaniem. Sommige wetenschappers vreesden dat het gen voor de resistentie tegen antibiotica zou kunnen overgaan op andere organismen, die daardoor resistent zouden kunnen worden.

Hongarije tekende beroep aan tegen de beslissing van de Europese Commissie en werd daarin gesteund door Frankrijk, Luxemburg, Oostenrijk en Polen. Hongarije krijgt gelijk van het Europees Gerecht, dat van oordeel is dat de Commissie zich niet gehouden heeft aan de procedures. De nationale commissies van deskundigen, die erg verdeeld zijn over genetische modificatie, konden zich niet uitspreken over het tweede advies van EFSA, hoewel het tweede advies gelijk was aan het eerste. Door zich niet te houden aan de procedures heeft de Europese Commissie volgens het gerecht geprobeerd de lidstaten buiten spel te zetten. Want als de nationale commissies niet tot overeenstemming waren gekomen, moest het voorstel voor het verlenen van de vergunning worden voorgelegd aan de Europese ministerraad.

Eén reactie

  • Ishtar

    Kijk eens, goed nieuws.

Of registreer je om te kunnen reageren.