Akkerbouw

Nieuws

NEPG verhoogt raming aardappeloogst EU-5

Noordhoek - De oogst consumptieaardappelen in de vijf grote aardappelen producerende landen in Noordwest-Europa (EU-5) komt voor 2013 uit op 23.856.000 ton. Dat is 4,2 procent, ofwel bijna een miljoen ton meer dan in 2012 en 2 procent meer dan eerder geraamd.

Dat meldt North-western European Potato Growers (NEPG), de organisatie van aardappeltelers in Nederland, België, Frankrijk, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk. Deze toename van de oogst ten spijt is in 2013 de opbrengst toch nog karig. Ze scoort ten opzichte van het vijfjarig gemiddelde minder, te weten 643.000 ton (min 2,6 procent). NEPG wordt in Nederland vertegenwoordigd door Verenigde Telers Akkerbouw (VTA).

De terugval van de oogst ten opzichte van het vijfjarig gemiddelde is geheel te wijten aan tegenvallende hectareopbrengsten, in het bijzonder in Duitsland. De aardappeltelers in de EU-5 haalden dit jaar gemiddeld 44,9 ton van een hectare, tegen 46,6 in de afgelopen vijf jaar gemiddeld. Vorig jaar was het met 44,7 ton maar een fractie minder. In Nederland is de hoogste hectare-opbrengst gerealiseerd met 50,1 ton/ha (1,3 ton onder het vijf jaar gemiddelde). Duitsland bungelt onderaan met 40,5 ton/ha. De Duitse telers hebben 4,1 ton/ha onder het vijf jaar gemiddelde geoogst en ten opzichte van vorig jaar zelfs 7,9 ton minder.
NEPG meldt over de arealen een toename met 3,9 procent, ofwel bijna 20.000 hectare naar een totaal van 531.845 hectare. Het is ten opzichte van het vijfjarig gemiddelde 6.800 hectare meer (+1,3 procent).
Vooral in België kwam er dit oogstjaar veel aardappelareaal bij: 8.200 hectare. In Duitsland, Frankrijk en Nederland was de groei respectievelijk 4.300, 3.900 en 3.250 hectare. In het Verenigd Koninkrijk was de toename na een rampzalig Brits aardappelseizoen maar heel beperkt, maar 200 hectare. Van het totale areaal consumptieaardappelen ligt 30,4 procent in Duitsland, in Frankrijk ligt 22 procent en in het VK 19,9 procent. Fritesgrootmachten België en Nederland hebben 14,3 en 13,3 van het areaal.

Of registreer je om te kunnen reageren.