Akkerbouw

Nieuws

LTO: saldo nodig voor ecologisch focusgebied

Lelystad – Akkerbouwers moeten een inkomen kunnen realiseren op de ecologische focusgebieden. Landbouwgrond in Nederland is te duur om braak te laten liggen, zei voorzitter van LTO-Akkerbouw Jaap Haanstra op een ledenbijeenkomst in Lelystad. "Bovendien past het niet om landbouwgrond ongebruikt te laten gezien de groei van de wereldbevolking en de toenemende vraag naar biobrandstof."

In het nieuwe gemeenschappelijke landbouwbeleid (GLB) krijgen boeren vanaf 2019 een 'flatrate' van rond de 270 euro per hectare. Daarnaast kan een boer een premie krijgen van zo'n 120 euro als hij aan de vergroeningseisen voldoet. Van 2014 tot 2019 geldt een overgangsregeling. Haanstra: "LTO heeft gepleit voor een overgangsregeling. Dat is vooral van belang voor de zetmeelaardappeltelers, intensieve melkveehouders en kalverhouders, omdat die anders ineens veel minder toeslagen zouden krijgen."

Hoe de toeslagen worden vastgesteld bij huur en verhuur van land is nog niet zeker. Haanstra: "In 2014 blijven de toeslagrechten van de huidige eigenaar. Vanaf 2015 moeten de huurder en verhuurder dat waarschijnlijk regelen in een onderlinge overeenkomst. Maar dat is nog niet zeker."

Een van de vergroeningseisen is dat 5 procent van de bedrijfsoppervlakte moet zijn ingericht als ecologisch focusgebied (EFA). Haanstra: "Het is mooi dat slootkanten en landschapselementen, zoals singels en natuurhoekjes, meetellen als EFA. Wij willen dat boeren op de EFA-grond ook een gewas kunnen telen, zoals vlas, hennep, luzerne of olifantsgras. Ook moet een boer daar raketblad of afrikaantjes kunnen telen om aaltjes te bestrijden. Of een groenbemester om de bodemvruchtbaarheid te bevorderen."

In het nieuwe GLB staat dat boeren andere vergroeningsmaatregelen mogen nemen, mits die het zelfde effect hebben op de biodiversiteit als de voorgeschreven maatregelen. Haanstra: "Deze zogenoemde equivalentie kan goed worden ingevuld met het duurzaamheidscertificaat dat vorig jaar is ontwikkeld door het Productschap Akkerbouw. Dat werkt gemakkelijker voor de akkerbouwer om te voldoen aan de vergroeningseisen."

Of registreer je om te kunnen reageren.