Akkerbouw

Nieuws

Cosun krijgt 30 miljoen euro van Brussel

Breda – Cosun krijgt ongeveer 30 miljoen euro van Brussel, inclusief berekende rente. De bietentelerscoöperatie betaalde tussen 2001/2002 en 2005/2006 te veel suikerheffing aan Brussel. Daarvan gaat ongeveer 13 miljoen euro naar de 18.000 akkerbouwers die in die jaren bieten teelden.

Gemiddeld gaat het om ruim 700 euro per teler. Maar het bedrag is afhankelijk van de hoeveelheid bieten die de teler in die jaren heeft geleverd aan Cosun of CSM, en waarover die suikerheffing is betaald. Cosun wil het geld in de zomer van 2014 uitbetalen.

De Europese suikerproducenten betaalden vóór 2006 een heffing aan Brussel, waarmee de export werd gesubsidieerd. Het Europese Hof bepaalde vorig jaar dat Brussel te veel heffing in rekening bracht. Dat geld moet terug naar de suikerproducenten, inclusief misgelopen rente. Het deel van de heffing dat is verrekend in de bietenprijs, moet aan de telers worden betaald. De Europese Commissie heeft totaal 295 miljoen euro hiervoor uitgetrokken. Daar komt volgens de Commissie nog eens zo'n 50 miljoen euro aan rente bij.

Jan Willem van Roessel, secretaris van de raad van beheer van bietentelerscoöperatie Cosun, benadrukt dat het voorlopige bedragen zijn. "De lidstaten moeten de definitieve berekeningen nog maken. Dat gaat dan terug naar Brussel. Als daar goedkeuring aan is gegeven, dan gaan de suikerproducenten berekenen hoeveel geld iedere teler terug krijgt."

Cosun schat dat die 13 miljoen euro terug moet naar 18.000 telers. Nu zijn er nog 8.000 bietentelers. Van Roessel: "Het wordt een hele klus om de oud-telers terug te vinden, of de nabestaanden als telers zijn overleden. Het ministerie van Economische Zaken moet nog bepalen wat er gebeurt met het geld, als een ex-teler is overleden. Ik neem aan dat het naar de nabestaanden gaat."

Cosun wil het geld uitbetalen in de zomer van 2014. Tot die tijd wordt de misgelopen rente berekend, zegt Van Roessel. "De berekende rente verschilt per lidstaat. De Commissie eist dat het geld uiterlijk 30 september 2014 is betaald. Te veel betaalde heffing die dan niet is uitbetaald, eist Brussel terug van de lidstaten."

Cosun heeft een actieplan gemaakt om alle akkerbouwers op te sporen die tussen 2001/2002 en 2005/2006 bieten hebben geleverd aan Cosun of CSM, dat later is overgenomen door Cosun. Volgens Van Roessel is alle administratie nog beschikbaar om uit te rekenen hoeveel geld de (ex-)telers krijgen.

Maar het wordt een hele klus om dat uit te zoeken. Van Roessel: "Cosun werkte toen met een bewaakt mengprijssysteem (BMS). Brussel maakte onderscheid tussen A-, B- en C-suiker. A-suiker was bestemd voor de interne markt. B-suiker ging naar de interne markt of weg voor de export, maar daar gold een lagere garantieprijs voor dan voor A-suiker. C-suiker was de rest. De suikerheffing die Brussel terug moet betalen werd alleen geheven over de B-suiker. Wij moeten dus eerst per seizoen nagaan welk deel van het BMS bestond uit B-suiker. Vervolgens moeten we dat terug rekenen naar de hoeveelheid bieten die daar bij horen en door welke teler die zijn geleverd. Cosun en CSM hanteerden ook nog eens verschillende manieren om dat te berekenen."

Wat het extra complex maakt is dat Brussel in seizoen 2005/2006 te weinig suikerheffing in rekening heeft gebracht. Van Roessel: "Dat moet af worden getrokken van het uit te betalen bedrag. Bovendien is het ook nog eens zo dat niet in alle seizoenen de suikerheffing werd verrekend in de bietenprijs."

Cosun stuurt alle telers en ex-telers waarvan het adres bekend is een brief. Daarnaast opent de coöperatie een website (teruggaveheffing.nl), zegt Van Roessel. "Daar vinden de (ex-)telers informatie over de teruggave en een formulier dat ze kunnen invullen en opsturen. Bovendien openen we woensdag een telefonische helpdesk (0165 – 525 280). Als (ex-)telers zaterdag nog geen brief van ons hebben ontvangen, moeten ze zich even melden."

Of registreer je om te kunnen reageren.