Akkerbouw

Nieuws 2 reacties

'Bloeiende akkerrand onder druk'

Driebergen – Het Louis Bolk Instituut maakt zich zorgen om de vele honderden kilometers bloeiende akkerranden die boeren nu aanleggen voor bijen en duurzame gewasbescherming. Dat zegt landbouwecoloog Merijn Bos van het instituut in de aanloop naar het nieuwe gemeenschappelijke landbouwbeleid (GLB). "Regelingen eindigen en het GLB biedt financieel geen stimulans aan akkerbouwers die ermee door willen gaan."

Bloeiende akkerranden dragen bij aan doelen in de Kaderrichtlijn Water, Actieprogramma Bijengezondheid en de Richtlijn Duurzaam Gebruik Pesticiden. Bos: "Toch stopt het ministerie van Economische Zaken een vierjarige regeling waarin 1.200 kilometer van dit soort akkerranden zijn aangelegd en akkerbouwers in studieclubs hun insecticidengebruik verduurzaamden."

Het nieuwe landbouwbeleid lijkt volgens de landbouwecoloog ook geen uitkomst te bieden. "De keuze om een bloemenrand van een Ecological Focus Area (EFA) te maken, is vrijwillig. Door de extra kosten die EFA's met zich meebrengen, zal dat in praktijk niet populair zijn."

Bloeiende akkerranden en studieclubs zijn een steeds populairder wordende agro-milieumaatregel, merkt Bos. "Om akkerbouwers hierin te blijven stimuleren, is een slimme schakeling tussen natuurbeleid en beleid op het vlak van biodiversiteit en milieu nodig", vindt Bos. "Dat moet in het nieuwe agrarische natuurbeheer echt beter."

Laatste reacties

  • koestal

    geen geld dan ook geen bloemrijke akkerranden,de recreant en de burger hebben toch voor deze zaken geld over,zeggen ze

  • agro1

    geen geld, geen zwitsers. nog nooit anders geweest, verandert ook niet. de rest is zever. ciolos boppe.

Of registreer je om te kunnen reageren.