Akkerbouw

Nieuws 1001 x bekeken

ZAJK krijgt 277.000 euro voor precisielandbouw

Middelburg – Het Zeeuws Agrarisch Jongeren Kontakt (ZAJK) krijgt 277.000 euro voor het verder ontwikkelen van precisielandbouw. Met speciale luchtopnames in combinatie met gps worden op zes proefpercelen metingen verricht om de bodemgesteldheid in kaart te brengen.

Boeren kunnen hierdoor heel precies bepalen waar de grond behoefte aan heeft: bemesting, beregening of drainage. Dat zorgt voor hogere gewasopbrengsten en een lagere milieubelasting.

Investeren in nieuwe teelten en technieken is onderdeel van de economische agenda van Provincie Zeeland. “Als Zeeuwse akkerbouwers hun koploperspositie willen behouden, moeten ze efficiënter werken en hogere opbrengsten realiseren. Precisielandbouw kan daarbij helpen.”

Hoogwaardige techniek speelt al een dominante rol op het landbouwbedrijf, ziet de Provincie Zeeland. “ICT-toepassingen als gps en 'remote sensing' (het verzamelen van gegevens met satellieten of andere hulpmiddelen) worden ook in de Zeeuwse akkerbouw veelvuldig gebruikt.”

De systemen zijn echter nog niet volledig betrouwbaar en door weersinvloeden nog niet geschikt om plaats specifieke maatregelen te nemen. Belangrijkste doel van het project is om de techniek verder te ontwikkelen.

Of registreer je om te kunnen reageren.