Akkerbouw

Nieuws 5 reacties

Stikstof is beperkende factor voor tarweopbrengst

Westmaas - Stikstof is vaak de beperkende factor voor een hoge wintertarweopbrengst. Dat blijkt uit de resultaten van een wintertarwebemestingsproef van coöperatie CZAV op PPO-proefboerderij Westmaas.

De proefvelden met de hoogste stikstofgiften haalden de hoogste opbrengsten. In de proef is tot 320 kilo zuivere stikstof per hectare gegeven en nog was volgens Ton Hendrickx, productmanager meststoffen van CZAV, de top niet bereikt. Niet alleen de hoogte van de gift, maar ook het tijdstip van de eerste stikstofgift is een belangrijke factor voor het halen van een hoge opbrengst. De tarwe die vroeg, op 22 februari, 100 kilo stikstof per hectare in de vorm van KAS kreeg realiseerde de hoogste opbrengst. Binnen de proef haalden vier objecten een opbrengst van meer dan 15 ton per hectare. De gemiddelde opbrengst van de hele proef was 14.010 kilo per hectare. Om die 15 ton te halen moeten alle teeltfactoren volgens Hendrickx wel optimaal zijn.

Dat begint met vroeg en onder gunstige omstandigheden zaaien en voldoende zaaizaad gebruiken. Voor de proef is 3,75 keer het duizendkorrelgewicht gezaaid, dat lijkt nog aan de krappe kant. Verder is een volledige ziektebestrijding, inclusief fusarium-bespuiting nodig. Voor de proef is de tarwe in aardappelland gezaaid, dat is een goede voorvrucht voor tarwe omdat het veel stikstof achterlaat.

De aanleiding om deze meerjarige proef op te zetten is dat de praktijkopbrengsten van wintertarwe niet meestijgen met de vooruitgang van de rassen. In 30 jaar tijd is het potentiële opbrengstniveau  met 30 procent gestegen terwijl de praktijk niet verder komt dan 10 procent.

Laatste reacties

 • agro1

  kg's genoeg. euro's te weinig, liever beetje meer prijs, gezonder voor alles en iedereen, alleen handel is beetje bedroefd, ook de coop. ciolos boppe

 • info36

  Maar ja, wat voor nut heeft het. We hebben toch van die nergens op gebaseerde, veel te lage, gebruiksnormen waar we ons aan te houden hebben.

 • gertjan1982

  Ja Info 36 dat klopt maar dat is per bedrijf weer anders want bij mij is de fosfaat weer de belemmerende factor, en ik denk bij de meeste akkerbouwers.

 • minasblunders1

  Er is in ieder geval weer een flinke bak geld uitgegeven om het wiel uit te vinden. Hoe zinvol kun je bezig zijn?

 • joohoo

  Graan op zandgrond is het slachtoffer geworden van derogatie.de klei binnenkort ook .Grond verhuren aan een melkveehouder,dan liggen de normen van P en N 70% hoger .Je koopt het gewas weer terug, is wel omslachtig deze Piet Veerman constructie maar je kunt weer even vooruit.

Laad alle reacties (1)

Of registreer je om te kunnen reageren.