Akkerbouw

Nieuws 1247 x bekeken

Nog altijd miljoenenschade door aaltjes

Nijkerk - Het witte bietencysteaaltje veroorzaakt jaarlijks 13,3 miljoen euro schade aan de suikerbietenteelt in Nederland. Daar komt de schade door andere aaltjes en ziekten en plagen nog bovenop. Dat zegt IRS-onderzoeker Elma Raaijmakers.

 

Raaijmakers sprak onlangs in Nijkerk op de Landelijke Aaltjesdag, die ging over het Actieplan Aaltjesbeheersing. 13,3 miljoen euro is op een areaal van 70.000 hectare, een bedrag van 200 euro  per hectare. De berekening is gemaakt op basis van de inventarisatie van het besmette areaal en de schadedrempel. Telers zijn zich volgens Raaijmakers onvoldoende bewust van besmettingen en nemen daardoor niet de juiste maatregelen om schade te voorkomen. Volgens inventarisatie van BLGG AgroXpertus en IRS is 42 procent van het bietenareaal in meer of mindere mate besmet met het witte bietencysteaaltje. Bij de topbietentelers op kleigrond  binnen het zogenoemde Susy-project bleek 66 procent van de percelen besmet, maar liefst twee derde van hen bleek zich niet bewust van de besmetting.

Om schade te beperken, is het belangrijk de besmetting zo laag mogelijk te houden. Een zware besmetting kost ook bij resistente rassen opbrengst. Aanvullende maatregelen zoals een ruimere rotatie, aangepast bouwplan of teelt van een resistente groenbemester houden de aaltjesdruk laag.

Een ander aaltje dat in toenemende mate schade veroorzaakt in suikerbieten is het stengelaaltje. Op basis van gegevens van Suiker Unie schat Raaijmakers dat tussen de 1.200 en 1.500 hectare suikerbieten besmet is met dit aaltje. In het voorjaar is een aantasting te herkennen aan meerkoppigheid en aan het eind van het seizoen aan rotte bieten. Deze zijn vaak pas na september zichtbaar.

Of registreer je om te kunnen reageren.