Akkerbouw

Nieuws 2384 x bekeken 1 reactie

Geen verbod grondontsmettingsmiddel bollen

Den Haag – Staatssecretaris Sharon Dijksma verbiedt grondontsmettingsmiddel metam-natrium vooralsnog niet. Dat zegt ze in reactie op Kamervragen van Esther Ouwehand van de Partij voor de Dieren, naar aanleiding van de tv-uitzending van Zembla over het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen in de bollenteelt.

Ouwehand vindt dat Dijksma het gebruik van het middel per direct moet verbieden omdat het negatieve gevolgen heeft voor de volksgezondheid. "We krijgen veel schrijnende mails van mensen met gezondheidsklachten zoals huidziekten en luchtweginfecties. Kinderen in de omgeving van bollenpercelen waar wekelijk de gifspuit overheen gaat hebben een verhoogd risico op Alzheimer, Parkinson en leukemie. We kregen een mail met een oproep 'Ik wil niet ziek of dood voor andermans brood'", zegt Ouwehand. Ze roept de staatssecretaris op het middel metam-natrium, dat in Europa niet is toegestaan en waar ook het College voor de Toelating van Gewasbeschermingsmiddelen (CTGB) een negatief advies over geeft niet langer toe te staan.

Dijksma zegt dit niet te doen. "Als je dat doet, moet je dat ook zorgvuldig doen. Het middel mag nu tot eind 2014 gebruikt worden in Nederland, omdat er geen alternatieven zijn om de bestrijdingsplichtige aaltjes te bestrijden. We jagen de sector aan om te zoeken naar alternatieven", aldus Dijksma. De ontheffing voor gebruik van metam-natrium is zodanig dat het onder zeer strikte voorwaarden een keer in de vijf jaar mag worden toegepast. Het moet dan met speciale technieken 10 centimeter diep in de grond worden geïnjecteerd. De grondontsmetting moet gemeld worden bij Dienst Regelingen en voedsel- en warenautoriteit NVWA.

Dijksma zegt dat het uitgangspunt van het kabinet is dat de volksgezondheid voorop staat. "De Gezondheidsraad heeft onderzoek gedaan de gevolgen van gewasbeschermingsmiddelen. Het rapport is in concept gereed. De definitieve versie verwacht ik in januari naar de Kamer te kunnen sturen met een kabinetsreactie", zegt Dijksma. Ze zegt alvast toe dat er een blootstellingsonderzoek komt naar de effecten van middelen op de omgeving en ook wordt gekeken hoe het CTGB op een betere manier de effecten van de middelen op de volksgezondheid mee kan nemen in de beoordeling.

Eén reactie

  • Henk Tennekes

    Gewasbeschermingsspecialist Jaap van Wenum van LTO was in het voorjaar van 2012 blij met het besluit van de Scofcah, het permanent comité voor voedselveiligheid en diergezondheid van de Europese Commissie, het bestrijdingsmiddel metam-natrium weer op de Annex I lijst te plaatsen. Plaatsing op de Annex I lijst houdt in dat het middel ook na 2014 behouden blijft. ”Metam-natrium is het enige grondontsmettingsmiddel in Nederland. Zonder metam-natrium wordt een aantal teelten lastig. Maar voor bijvoorbeeld bollen heb je echt een hogere dosering nodig dan 300 liter per hectare.” In de praktijk betekent dit dat maximaal 700 tot 750 liter per hectare mag worden gebruikt en dat eens in de vijf jaar de grond kan worden ontsmet. Na de uitzending van Zembla op 21-11-2013 over het gebruik van metam-natrium in de lelieteelt vindt van Wenum dat er een onderzoek naar de gezondheid van omwonenden van lelievelden moet komen door de Gezondheidsraad. 'Daar zijn alle partijen het over eens', meldt de gewasbeschermingspecialist van de LTO.'Het is te hopen dat de overheid snel een aanzet geeft om het onderzoek te starten', verklaart hij. Staatssecretaris Dijksma heeft van Wenum's visie, die niets anders is dan een alibi-übung om de eigen verantwoordelijkheid voor het gebruik van het omstreden bestrijdingsmiddel en de daardoor veroorzaakte ziekteveschijnselen bij omwonenden te verdoezelen, één op één overgenomen.

Of registreer je om te kunnen reageren.