Akkerbouw

Nieuws laatste update:2 dec 2013

Een derde van VTA-aardappelvoorraad nog vrij

Noordhoek - De aardappelvoorraad die nog resteert van de oogst 2013 is bij de leden Verenigde Telers Akkerbouw (VTA) nog 73 procent van de hoofdoogst. Van deze voorraad in de schuur is nog precies een derde vrij verkoopbaar. Dat blijkt uit de jaarlijks uitgevoerde novemberpeiling van VTA onder een representatieve groep van 250 leden die aardappelen telen. VTA verstaat onder vrij verkoopbaar: zonder enige verplichting, afspraak of wat dan ook te verkopen.

Er blijkt al met al minder volume aan aardappelen afgeleverd te zijn dan in het voorgaande seizoen. Ten eerste kwamen de aardappelen in het lopende aardappeljaar laat beschikbaar, bovendien was er in het vorige seizoen een snel groeiende en uitzonderlijk grote export. Verder meldt VTA een wat grotere oogst, die voor de VTA-leden dit seizoen qua volume vrijwel gelijk wordt geschat aan die van 2010. Daarbij is rekening gehouden met een destijds iets groter areaal, maar mindere opbrengst per hectare. VTA meldt voor het huidige oogstjaar een gemiddelde van 50 ton per hectare, met een zeer grote variatie van 25 tot 65 ton. Dat is 10 procent minder dan vorig jaar, toen er overigens ook een sterke variatie was van teler tot teler, in een bandbreedte van 39 tot 72 ton. Het areaal is ten opzichte van vorig jaar bij VTA circa 7 procent gegroeid. De VTA-aardappeltelers vertegenwoordigen ongeveer twee vijfde van het Nederlands areaal consumptieaardappelen.

Of registreer je om te kunnen reageren.