Akkerbouw

Nieuws

PT: afbouw complexer dan verwacht

Zoetermeer – De voorbereiding voor de overdracht van taken van het Productschap Tuinbouw (PT) naar private organisaties blijkt complexer dan verwacht en vraagt meer tijd. De eerder genoemde datum van 1 oktober is hierdoor uitgesteld naar 12 november.

Verder wil het PT-bestuur dat voorzitter Agnes van Ardenne langer aanblijft, maar korter gaat werken om het PT af te ronden. Van Ardenne is voorgedragen voor een volgende termijn als voorzitter. Die termijn duurt tot eind volgend jaar. Dat gaat het PT met de andere productschappen op in een vereffeningsorganisatie.

In de zomer sprak het PT met 26 partijen over voortzetting van bijna 50 activiteiten. De gesprekken moeten uitmonden in overdrachtsovereenkomsten tussen het PT en de betreffende organisaties.

Deze overeenkomsten moeten de financiering regelen om de activiteiten voort te kunnen zetten, stelt het PT. Bij een aantal activiteiten heeft de overdracht personele consequenties en in een enkel geval is samenwerking tussen partijen gewenst. Het PT wil in november over voortzetting van alle activiteiten besluiten en niet in oktober over een deel beslissen.

In 2014 vindt de afronding van de afbouw van het PT plaats. Met die afbouw van activiteiten zet het PT in 2013 al grote stappen, nadat het regeerakkoord eind oktober 2012 bepaalde dat de productschappen worden opgeheven. De PT-taken die in opdracht van het ministerie van EZ worden uitgevoerd, gaan vanaf de komende jaarwisseling over naar dat departement. Andere activiteiten vinden plaats in opdracht van de tuinbouwsector. Die gaan voor een beperkt deel ook naar EZ en voor een groter deel over naar private organisaties of worden beëindigd.

Of registreer je om te kunnen reageren.