Akkerbouw

Nieuws 1308 x bekeken

Nieuwe rassen leveren steeds hogere opbrengsten

Wageningen – Nieuwe rassen brengen nog steeds meer op dan hun voorgangers. Dat blijkt uit onderzoek van Wageningen University, onderdeel van Wageningen UR. “Een maximum lijkt nog niet bereikt.”

Hoewel de plantenveredeling dus voor opbrengstverhogingen blijft zorgen, blijkt dat de opbrengsten in de praktijk soms minder snel toenemen of zelfs stagneren. “Het lukt dus niet goed om de mogelijkheden van de nieuwe rassen volledig te benutten. Dat kan liggen aan het veranderende klimaat, bodemvruchtbaarheid, gewijzigde teelthandelingen of een combinatie van deze factoren.”

Het onderzoek is gedaan naar de opbrengsten van rassen van wintertarwe, zomergerst, zetmeelaardappelen en suikerbieten die in Nederland tussen 1980 en 2010 door veredelingsbedrijven op de markt zijn gebracht.

Reden voor het onderzoek is dat ondernemers, adviseurs en onderzoekers zich afvroegen of veredelaars nog wel in staat zijn tot opbrengstverhogingen. “Het bereiken van een opbrengstplafond ligt voor de hand in landen waar de productie toch al hoog ligt, want bomen groeien niet tot in de hemel.”

Bert Rijk, onderzoeker plantaardige productiesystemen bij Wageningen University: “Het meest opvallend is het uitblijven van een afvlakking van de opbrengsttoename. De recente nieuwe rassen zijn nog net zoveel beter als hun voorgangers als het geval was begin jaren tachtig.”

Of registreer je om te kunnen reageren.