Akkerbouw

Nieuws

Geen herbeoordeling acetamiprid en thiacloprid

Den Haag – Een Europees verbod op de stoffen acetamiprid en thiacloprid is vooralsnog niet aan de orde.

In tegenstelling tot Nederland is een meerderheid van de EU-lidstaten geen voorstander van een herbeoordeling van deze neonicotinoïden op de risico’s voor bijen, zo schrijft staatssecretaris Sharon Dijksma in een brief aan de Tweede Kamer.

Volgens de Europese Commissie zou een dergelijk plan bovendien overlappen met een algehele herbeoordeling van deze stoffen op alle risico’s voor mens, dier en milieu. Met dit onderzoek wordt komend jaar een begin gemaakt en moet uiteindelijk in 2015 tot conclusies leiden. Eerder schortte Brussel wel de toelating van de neonicotinoïden midacloprid, clothianidin en thiamethoxam op. De stoffen worden vooral gebruikt voor zaadcoating.

Ondertussen heeft Dijksma wel het College toelating gewasbeschermingsmiddelen en biociden (CTGB) gevraagd de twee neonicotinoïden onder de loep te nemen. Uit deze studie blijkt dat de individuele stoffen geen directe aanleiding geven voor een herbeoordeling. Wel kunnen combinaties leiden tot een verhoogde toxiciteit voor bijen. Dijksma wil daarom dat de Europese voedselautoriteit Efsa nader onderzoek verricht naar het fenomeen van wat in jargon synergisme heet.

Of registreer je om te kunnen reageren.