Akkerbouw

Nieuws 1188 x bekeken

CBS: aardappelproductie gelijk, minder zaaiuien

Den Haag – De hectareopbrengst bij consumptieaardappelen is lager dan vorig jaar. Door het grotere areaal blijft de totale productie gelijk aan vorig jaar. De Nederlandse akkerbouwers produceren dit jaar veel minder zaaiuien.

Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) komt de productie van consumptieaardappelen op 3,383 miljoen ton. In 2012 is 3,384 miljoen ton van de akkers gehaald. Daarmee wijkt de voorlopige oogstraming van het CBS af van de schatting van de Europese telersorganisatie NEPG. Die ging begin september uit van een Nederlandse productie van 3,266 miljoen ton consumptieaardappelen. Dat is 3,5 procent minder dan in 2012. Het CBS tekent aan dat eventuele oogstverliezen als gevolg van de recente wateroverlast niet zijn meegenomen. Maar die zitten ook niet in de NEPG-raming. Het verschil tussen de schattingen van het CBS en de NEPG wordt waarschijnlijk veroorzaakt door de goede nagroei van de aardappelen in augustus en september.

Volgens het CBS is gemiddeld 47,3 ton consumptieaardappelen per hectare geoogst op een areaal van 71.568 hectare. Vorig jaar is 50,2 ton per hectare geoogst op een areaal van 67.452 hectare. Vooral in Flevoland kampten de akkerbouwers met tegenvallende hectareopbrengsten. Die kwam dit jaar uit op ruim 49 ton tegenover bijna 55 ton vorig jaar.

Nederland produceert dit jaar 1,196 miljoen ton zaaiuien. Dat is 10 procent minder dan de 1,330 miljoen ton van vorig jaar. Net als bij aardappelen vallen de hectareopbrengsten een stuk lager uit met gemiddeld 54,4 ton per hectare. Dat is bijna 15 procent minder dan vorig jaar. Omdat het areaal met 5,5 procent groeide naar 21.984 hectare, blijft de productiedaling beperkt tot 10 procent, blijkt uit de oogstprognose van het CBS.

Net als bij aardappelen daalde ook bij zaaiuien de hectareopbrengst het sterkst in Flevoland. De akkerbouwers daar haalden 59,5 ton uien van een hectare. Dat was 71 ton in 2012.

Het CBS schat de bietenproductie op 5,566 miljoen ton. Dat is 3 procent minder dan vorig jaar, ondanks dat het areaal dit jaar iets groter is. Dat is volledig toe te schrijven aan de lagere hectareopbrengsten: 76 ton per hectare dit jaar tegenover bijna 79 ton vorig jaar.

Of registreer je om te kunnen reageren.